Ana Sayfa    » İLÇE VE ŞEHİRLER    » İlçe ve şehirler   

İlçe ve şehirler

  

Azerbaycan’ın diğer ilçe ve şehirleri
Azerbaycan halkının inkişafında önemli rol oynamış idari taksimatının onun coğrafi temelini oluşturmaktadır. Azerbaycan’ın iskan birimlerinin meydana gelmesi süreci eski dönemlerden başlayarak karmaşık tarihi dönemlerden geçmiştir. Her bir tarihi dönemde  meskunlaşma sisteminin teşekkülü, yükselmesi ve çöküşü süreçleri yaşanmış  ve bu süreçler somut iktisadi ve siyasi zemin üzerinde meydana gelmiştir.
Bugün Azerbaycan’da bir özerk cumhuriyet  (Nahçivan Özerk Cumhuriyeti), 90 idari birim (66 ilçe, 11 şehir ve 13 şehir ilçesi) vardır.Oxunub: 17248