Home page    » LANGUAGE    » The grammar of Azerbaijani language    » Vocabulary of Azerbaijani language   

Vocabulary of Azerbaijani language

  

Being one of the Turkic languages vocabulary bases of Azerbaijani language is comprised with Turkic origin words. Moreover as this language is Oghuz origin there is specific oghuz words. In Azerbaijan words being specific just for this language were also formed, too. For instance: danışmaq, kənd, tapmaq, uşaq, çöl, dolanmaq, yağış, çıraq, darıxmaq, sırğa, bığ, payız, sümük, zəli, xalq, maral etc
Naturally during history Azerbaijani language was in mutual contact with other languages (Arabic, Persian, Russian and Western European etc) and as a result loan-words now also exist in our language,  too. 
Loan words part of Azerbaijani language can be grouped as:

Combined words with Mongolian:
ər-er, bal-bal, şor-şor, ayaq-adaq, qatı-xatuu, quda-xuda, qabırqa-xavirqa, saqqal-saxal, balta-balta, qayçı-xayç, çöl-çöl, topraq-tovraq, toz-toos, buz-mös etc

Words of Persian origin
Bəxt, dastan, nazik, bədən, qəmgin, xoş, əjdaha, bağban, saatsaz, çeşmə, mis, eyvan, divar, dost, meymun, şirin, sirkə, büst, kəmər, kağız etc .

Words of Arab origin
Kitab, məktəb, şəhər, dövran, idarə, müdir, şimal, tayfa, dükan, xəmir, nəsihət, sifət, fikir, tərəf, məcbur  etc.

Words loaned from Russian and another languages via Russian:
Deputat, dialektika, teatr, artist, start, kabinet, dosent, universitet, briqadir, avtomat, telefon, kompyuter, sirk, dekan və s.Oxunub: 205216