Ana Sayfa    » MİLLİ MARŞ    » Milli Marş’ın tarihi    » Azerbaycan SSC’nin Devlet Marşı   

Azerbaycan SSC’nin Devlet Marşı

  

Azerbaycan SSC-nin 1921, 1927 ve 1937 anayasalarında bayrak ve arma ile ilgili maddeler olsa da, devlet marşına dair madde bulunmamıştır. Tanınmış besteci Üzeyir Hacıbeyov Azerbaycan\'da Sovyet hakimiyetinin  10. yılı nedeniyle 1930 yılında bir marş besteler.   Marşın metni de besteciye aittir. Orkestra ve koro için yazılmış bu eser ilk kez 28 Nisan 1930 tarihinde bestecinin yönetiminde   seslendirilmiştir. Üç bölümden oluşan eser kantat türüne  yakın olduğundan beste zaman zaman  kantat olarak da adlandırılır. Fakat bu marşın Azerbaycan SSC’nin devlet marşı olarak kabul edilip edilmediğine dair bilgi edinilememiştir.  
1945 yılında kabul edilen Azerbaycan SSC’nin devlet marşının bestecisi Üzeyir Hacıbeyov olmuştur. Marşın sözleri ise Samet Vurgun ve Süleyman Rustem’e aittir. 23 Eylül 1945 tarihli Komünist gazetesinin1. sayfasında Üzeyir Hacıbeyov\'un bestelediği Azerbaycan SSC Devlet Marşı nin notaları yayımlanmıştır. 

Marşın metni aşağıdaki gibidir:

Azerbaycan - dünya görmüş bu şerefli, şanlı diyarı,
Vatan aşkı babalardan kalmış yâdigar,
Kanlı savaş meydanında biz yarattık aydınlık günleri -
Nesilde nesile yurdumuzun şanı var.
Varsın olsun Azerbaycan, Odlar yurdu - Anavatan
Koca Şark’ta güneş doğar yurdumuzun kudretinden ..
Bayrağımız sosyalizmin kardeş eller dünyasıdır,
Yaşa vatan! Halkımızın şerefisin, şanısın
Üstadımız büyük Lenin - şanlı zafer bayrağımız,
Rehberimiz Stalindir - bizim yaşam kaynağımız.
Güzel Bakü! Kudretinden ilham alır Azerbaycan -
Azad elli, özgür günlü doğma Sovyet torpağımız.
 Varsın olsun Azerbaycan, Odlar yurdu - Anavatan
Koca Şark’a güneş doğar yurdumuzun kudretinden ..
Bayrağımız sosyalizmin kardeş eller dünyasıdır,
Yaşa vatan! Halkımızın şerefisin, şanısın.
Kardeşimiz Rus halkıdır özgürlüğün bayraktarı,
Kanımızla sulamışız bu dostluğu, bu andı,
Yeryüzünün şanıdır şanlı Sovyet torpağımız -
Bu toprakta çiçek açtı insanlığın ilk baharı ...
 Varsın olsun Azerbaycan, Odlar yurdu - Anavatan
Koca Şark’a güneş doğar yurdumuzun kudretinden ..
Bayrağımız sosyalizmin kardeş eller dünyasıdır,
Yaşa vatan! Halkımızın şerefisin, şanısın.

1978 yılında Azerbaycan SSC’nin yeni Anayasası kabul edilirken marşın metninde Hüseyin Arif bazı değişiklikler yapmış, Niyazi ise müziğine yeni bir düzenleme getirmiştir.   1978 Anayasanın 182. maddesine göre, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Marşı’nın Azerbaycan SSC Yüksek Kurulunun Riyaset Heyeti tarafından onaylanması kararlaştırılmıştır.  

Azerbaycan SSC’nin 1978 yılındaki Devlet Marşı’nın metni aşağıdaki gibidir:

Azerbaycan! Çiçeklenen cumhuriyet, şanlı diyar!
Kadir Sovyet illerinde hem hürsün, hem bahtiyar.
Ekim’den kuvvet alıp sen kavuştun saadete,
Övgü olsun bu hünere, övgü olsun bu kudrete!
Yolumuz Lenin yoludur, parti bizim rehberimiz,
Komünizmin güneşiyle parlayacak şehrimiz.
Biz gidiyoruz geleceğe galiblerin yolunda,
Yaşa, yaşa, Azerbaycan, büyük Sovyet ülkesinde!
Odlar yurdu, bu ak günler el emeğinin ürünüdür,
Kahramanlık, bir de hüner özgür insan hevesidir.
Nesillerden-nesillere yadigardır metanetin, 
Komünizme  gidiyoruz, takım sağlam, addım metin.
Yolumuz Lenin yoludur, parti bizim rehberimiz,
Komünizmin güneşiyle parlayacak şehrimiz.   
Gidiyoruz geleceğe galiblerin yolunda,
Yaşa, yaşa, Azerbaycan, büyük Sovyet ülkesinde!
Şerefli Rus halkıdır dostluk, birlik bayraktarı,
Mukaddestir, sarsılmazdır dost ellerin bu andı,
Kardeş halklar birliğinden aldık gücü, kudreti biz,
Varsın olsun bu ittifak - şanlı Sovyet Vatanımız!
Yolumuz Lenin yoludur, parti bizim rehberimiz,
Komünizmin güneşiyle parlayacak şehrimiz.
Gidiyoruz geleceğe galiblerin yolunda,
Yaşa, yaşa, Azerbaycan, büyük Sovyet ülkesinde!

1991 Ekiminde Azerbaycan yeniden bağımsızlık elde ettikten sonra fiili olarak bu marş kendi ömrünü tamamlamıştır.   
27 Mayıs 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu“ kabul edilmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında yönetmeliğin onaylanması konusunda 2 Mart 1993 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu ile Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulu Riyaset Heyeti’nin 12 Eylül 1984 tarihli kararıyla  onaylanmış Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında Yönetmelik“ yürürlükten düşmüş sayılmıştır. Oxunub: 21910