Ana Sayfa    » MİLLİ MARŞ    » Milli Marş’ın tarihi    » Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında Yönetmelik   

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında Yönetmelik

  

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında
Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu

Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Meclisi, 
müziği Üzeyir Hacıbeyov’a, sözleri Ahmed Cevad\'a ait olan Azerbaycan Marşının, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı olarak onaylanmasına karar verdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında Yönetmeliğin Onaylanması Konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu
Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Meclisi kararı:
1. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında Yönetmelik’in (ekte sunulmaktadır.) onaylanmasına;
2. Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulu Riyaset Heyeti’nin 12 Eylül 1984 tarihli  kararıyla (Azerbaycan SSC Yüksek Şurasının  Bilgileri, 1984, No17, madde 152) onaylanmış Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında Yönetmelik’in yürürlükten düşmüş sayılmasına;
3. Bu kanunun imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesine karar verildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti
Milli Meclisi’nin 2 Mart 1993 tarihli kararı ile onaylanmıştır.


Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında
Yönetmelik

1. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Azerbaycan Devleti’nin, devletin bağımsızlığının ve birliğinin kutsal simgesidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı’na derin saygı göstermek, her vatandaşın borcudur.
2. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı aşağıdaki durumlarda ifa edilir:
● Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Meclisi oturumlarının açılış ve kapanışı dönemlerinde;
● Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Meclisi’nin toplantılarına geldiği zaman;
● Resmi bayram törenlerinin ve toplantıların  açılışı ve kapanışı sırasında;
● Her gün Azerbaycan Cumhuriyeti ulusal televizyon ve radyo yayınlarının açılışı ve kapanışı sırasında;
● Azerbaycan halkının ve devletinin hayatındaki çok önemli tarihi olaylar nedeniyle, Azerbaycan\'ın tanınmış siyasilerinin, askerlerinin ve devlet adamlarının, milli kahramanlarının, bilim insanlarının, edebiyatçılarının ve sanatçılarının onuruna yapılan anıt ve rölyeflerin açılışı sırasında;
● Kamu ve sivil toplum kuruluşları, işletmeler, yönetimler ve kurumlar tarafından yapılan törenler ve diğer kutlama etkinliklerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet bayrağı göndere çekilirken;
● Azerbaycan Cumhuriyeti\'ne resmi ziyarette bulunan yabancı ülkelerin devlet ve hükümet başkanları karşılanırken ve yolcu edilirken ilgili ülkenin Devlet Marşı ifa edildikten sonra. Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı’nın mutlaka ifa olunması gereken başka durumlar da öngörülebilir.
3. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı orkestra, koro, orkestra-koro tarafından ya da başka bir vokal biçimiyle veya enstrümanla icra edilir. Bunun için kayıt cihazlarından da  yararlanılabilir.
Tüm durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı tam olarak ifa olunur.
4. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin 27 Mayıs 1992 tarihli Kanunu ile onaylanmış metne ve müzikal düzenlemeye  harfiyen uygun ifa edilmelidir.
5. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı topluluk karşısında ifa edilirken, topluluktakiler marşı ayakta dinlemeli ve otumamalıdırlar.
6. Askeri birliklerde, askeri gemilerde, iç işleri, sınır hizmeti ve ulusal güvenlik organlarında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı’nın ifa edilmesi, ayrıca marş ifa edilirken askeri personelin, İçişleri ve Ulusal Güvenlik organlarının sıradan ve üst düzey sorumlularının askeri nizamda durması tüzüklerle ve ilgili yürütme organları tarafından belirlenen kurallarla düzenlenir.
7. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı’nın müziği ve metni alfabe kitabının birinci sayfasında yayımlanır.  
Orta öğretim okullarında, meslek okullarında, yüksek öğretim ve diğer eğitim kurumlarında yeni ders yılının ilk dersi Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı’nın öğrenilmesi ve ifasıyla başlar.
8. Ulusal ve uluslararası spor  müsabaka ve yarışlarında  ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının belirledikleri kurallar dikkate alınarak   Azerbaycan   Cumhuriyeti Devlet edilmesi ifa edilmesi kuralı uygulanır.
9.Yabancı devletlerin arazisinde Azerbaycan Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarının düzenledikleri  etkinliklerde ilgili yürütme organının belirlediği kurallara uygun olarak,  bulunulan ülkenin  kaide ve kuralları, gelenek ve görenekleri dikkate alınarak    Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı ifa edilir.
10. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Marşı’nın içişleri, sınır hizmeti ve ulusal güvenlik organlarında, eğitim kurumlarında, spor müsabaka ve yarışlarında, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları tarafından yabancı devletlerin arazisinde etkinlikler düzenlenirken ifa edilmesi kuralları  bu yönetmelik esasında  belirlenir.
11. Bu yönetmeliğin harfiyen  uygulanmasının denetiminden, devlet organlarının, kurum ve kuruluşların, örgütlerin, siyasi partilerin, sosyal toplulukların, sendikaların ve diğer toplumsal kurumların yöneticileri sorumludur.Oxunub: 18965