Ana Sayfa    » ÇALGILAR    » Nefes çalgıları    » Nefes çalgıları   

Nefes çalgıları

  

Azerbaycan milli müzik sanatının inkişafında nefes çalgılarının büyük önemi olmuştur. Bu aletlerin ilk sade örnekleri milattan birkaç binyıl önce kamış ve kargıdan hazırlanmıştır. Bu adet günümüze kadar yaşamış ve bu gün de davam ettirilmektedir. Bugün birkaç nefes aleti: ney, tütek (düdük), musigar, sümsü ve türleri kargı ve kamıştan yapılıyor. Nefes aletleri kemikten, hayvan boynuzundan, kilden, çeşitli ağaç türlerinden, bakir ve diğer materyallerden da yapılıyor.
Nefes çalgılarının teknik ve sanatsal imkânları çok da geniş değildir. Bu da, her şeyden önce, onların ses diyapazonunun kısıtlılığıyla ilgilidir. Nefes çalgıları arasında daha çok kullanılan zurnadır ve onun da ses düzümü iki oktavdan fazla değildir. Nefes aletleri de ifa tarzına göre çeşitlidir.

1. Müştüklü: zurna, balaban.
2. Müştüksüz: ney, tütek, yan tütek.
3. Körüklü (derili): tulum, garmon. Oxunub: 21251