Hauptseite    » MUSIK    » Volksdichtung    » Werke der Volksdichtung   

Werke der Volksdichtung

  

 1. Agir Schärili
 2. Aran gösällämäsi
 3. Ajag Schschäschängi
 4. Asafli dübejti
 5. Basch Diwani
 6. Basch Dübejti
 7. Basch Saritel
 8. Bächmäni
 9. Bächri diwani
 10. Dschälili
 11. Dschängi Koroglu
 12. Dschıgali tädschnis
 13. Tschıldır müchəmmäs
 14. Tschoban Bajatısı
 15. Tschuchuroba
 16. Dastanı (Güsejni)
 17. Dilgämi
 18. Döjmä Kärämi
 19. Fächri
 20. Gösällämä
 21. Erivan Tschuchuru
 22. Käräm kötschdü
 23. Karabach Gajtarması
 24. Garatschı
 25. Gädim Urfani
 26. Märdi Märdanä
 27. Mina Gärajlı
 28. Mirsädschanı
 29. Misri
 30. Müchämmäs Schagajı (Nar agadschi- Granadapfelbaum)
 31. Nachtschıwani
 32. Orta Müchämmäs
 33. Orta Sarıtel
 34. OvScharı
 35. Pänach Gösällämäsi (Ana Kür)
 36. Ruchani
 37. Sallama Kärämi
 38. Süsänbäri
 39. Schachsewäni
 40. Schägaji (Gärajlı)
 41. Janıg Kärämi

Oxunub: 102085