Baş səhifə    » MUSİQİ    » Aşıq musiqisi    » Aşıq havaları   

Aşıq havaları

  

 1. Ağır Şərili
 2. Aran gözəlləməsi
 3. Ayaq şəşəngi
 4. Azaflı dübeyti
 5. Baş divani
 6. Baş dübeyti
 7. Baş sarıtel
 8. Bəhməni
 9. Bəhri divani
 10. Cəlili
 11. Cəngi Koroğlu
 12. Cığalı təcnis
 13. Çıldır müxəmməs
 14. Çoban bayatısı
 15. Çuxuroba
 16. Dastanı (Hüseyni)
 17. Dilqəmi
 18. Döymə Kərəmi
 19. Fəxri
 20. Gözəlləmə
 21. İrəvan çuxuru
 22. Kərəm köçdü
 23. Qarabağ qaytarması
 24. Qaraçı
 25. Qədim urfani
 26. Mərdi Mərdanə
 27. Mina gəraylı
 28. Mirzəcanı
 29. Misri
 30. Müxəmməs Şaqayı (Nar ağacı)
 31. Naxçıvani
 32. Orta müxəmməs
 33. Orta sarıtel
 34. Ovşarı
 35. Pənah gözəlləməsi (Ana Kür)
 36. Ruhani
 37. Sallama Kərəmi
 38. Süsənbəri
 39. Şahsevəni
 40. Şəqayi (Gəraylı)
 41. Yanıq Kərəmi

Oxunub: 617533