Home page    » MUSIC    » Ashuq music    » Ashuq songs   

Ashuq songs

  

 1. Agyr Sharili
 2. Aran gozallamasi
 3. Ayaq shashangi
 4. Azafly dubeyti
 5. Bash divani
 6. Bash dubeyti
 7. Bash sarytel
 8. Bahmani
 9. Bahri divani
 10. Jalili
 11. Jangi Koroglu
 12. Jygaly tajnis
 13. Chyldyr mukhammas
 14. Choban bayatysy
 15. Chukhuroba
 16. Dastany (Huseyni)
 17. Dilqami
 18. Doyma Karami
 19. Fakhri
 20. Gozallama
 21. İravan chukhuru
 22. Karam kochdu
 23. Qarabag qaytarmasy
 24. Qarachy
 25. Qadim urfani
 26. Mardi Mardana
 27. Mina garayly
 28. Mirzajany
 29. Misri
 30. Mukhammas Shaqayi (Nar agaji - Pomegranate three)
 31. Nakhchivani
 32. Orta mukhammas
 33. Orta sarytel
 34. Ovshary
 35. Panah gozallamasi (Ana Kur –Mother Kura)
 36. Ruhani
 37. Sallama Karami
 38. Susanbari
 39. Shahsevani
 40. Shaqayi (Garayly)
 41. Yanyq Karami

Oxunub: 202829