Ana Sayfa    » COĞRAFİYA    » İktisadi coğrafya    » Hizmet sektörü   

Hizmet sektörü

  

Altyapı ve hizmet sektörü
Son yıllarda Azerbaycanda diğer alanlarla beraber bu alanlarda da ciddi ilerlemeler olmuştur. Bölgelerde inşa edilmiş yeni hastaneler, sağlık ocakları, okullar, kreşler, oteller, dinlenme tesisleri bunun en iyi göstergesidir. Ahalinin konutla  temin edilmesinin sağlanması üzerine de ciddi projeler hazırlanıp gerçekleştirilmiş, bu projelerde şavaş gazileri ve engellilerin ev  konut problemleri baz alınmıştır. 
Eğitimin ve bilimin gelişimi ülkenin statejik gelişim istikametlerinden biridir. Ülke güçlü bilimsel potensiyale sahiptir. Azerbaycanda bulunan 25 devlet yüksek okulunda 101,7 bin oğrenci eğitim almaktadır. Ülkenin bilimsel potensiyelinin yarısı yüksek okullarda toplanmıştır. Son zamanlarda ülkede özel  yüksek okulların sayısı hızla artmaktadır.  
Son yıllarda tıp alanında da ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Modern gereksinimleri karşılayan onlarca özel ve devlet hastaneleri açılmıştır. Devlet hastanelerinde neredeyse parasız hizmete geşilmiştir. 
Dinlenme-turizm alanı ekonominin gelişimini gösteren en büyük göstergelerdendir. Azerbaycanda turizmin geliştirilmesi için her türlü imkanlar mevcuttur: tabii iklim, landşaft şartları, ekonomik imkanlar ve tarihi arkeolojik yapıtlar kompleksleri. 
Ülkede en büyük doğal-rekreasyon rezervleri Hazar denizinin sahillerinde bulunuyor. Yazın bol güneş enerjisi, sıcak kum burasının hem dinlenme hemde tedavi amaçlı kullanım imkanlarını genişlendirmektedir. 
Gök-Göl ve onun etrafında olan göller sistemi, Batabat gölü civarları, onların suları ve yarattıkları mikroiklim şartları mühim tabii-rekreasyon rezervleridir. Şeki-Zakatala, Gence-Gazah, Guba-Haçmas, Lenkeran-Astara, Yukarı Karabağ idari bölgelerinden olan dağlar, bu arazide bulunan ormanlar, ilkim şartları, korular ve yasaklıklar dinlenme tesislerinin projelendirilmesi ve turizmin gelişimi için kullanılabilir. Ülkenin diğer korular, onlarda olan ender bitki ve hayvan türleri , tabii iklim şartları da bu amaçlarla kullanılmalıdır. 
Ülkede bulunan kaynak sularının tedavi imkanları çok büyüktür ve onlardan bazılarının  esasında büyük dinlenme sanatoryum kompleksleri kurulmuştur. Nahçıvanda olan kaynak sularından da büyük çapta yararlanılıyor. 
Antropogen menşili rekreasyon rezervleri olan mimari, arkeoloji, sanatsal abidelere ülke içinde sıkca rastlanmaktadır. Bunlar hem ülke ahalisini hem de turistleri çekiyor. Gobustan`ın , Gemigayanın kayaüstü tesvirleri, Azıh, Tağıar, Damcılı mağaraları, Elince, Çırag, Cavanşir, Erkivan galaları, farklı bölgelerde bulunmuş şehir harabelikleri mühim arkeolojik yapıtlardır. Baküde şirvanşahlar sarayı, Gız Galası, Gala divarları, Şekide Han sarayı, Gencede, Şamahıda, Nahçıvanda, Ordubadda, Gubada, Lenkeranda ve diğer şehirlerde farklı taihi devrlerde inşa edilmiş tarihi –mimari yapıtlar turistlerin görmesi gereken önemli mimari yapıtlardandır. Oxunub: 155527