Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkani   

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkani

  

align=

Anayasaya göre Azerbaycan devletinin yönetim şekli başkanlık yönetimidir. 
Azerbaycan Devletinin başı Azerbaycan Cumhuriyetinin cumhurbaşkanıdır. O ülke içinde ve dış ilişkilerde Azerbaycan devletini temsil eder. Cumhurbaşkanı Silahlı Kuvvetlerin Yüksek Baş Komutanıdır. Cumhurbaşkanı Azerbaycan devletinin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün teminatçısıdır. Bunun dışında yürütme erkinin başkanı olarak cumhurbaşkanı devletin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyulmasının ve yargı bağımsızlığının teminatçısıdır. 
Cumhurbaşkanı hakimiyetinin meşruluğu genel seçimlerle sağlanır. Anayasaya göre cumhurbaşkanlığı makamına adayların yaş bariyeri  35`tir. İkamet şartı - Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde 10 yıldan fazla daimi yaşamak, eğitim şartı – yüksek eğitim almış olmak, manevi şart – ağır suçlardan mahkum olmamak ve başka devletler karşısında her hangi yükümlülüğü olmamak, siyasi şart – çifte vatandaşlığı olmamaktır. Anayasaya göre savaş durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını imkansız kılarsa cumhurbaşkanının yetki süresi savaş operasyonlarının sonuna dek uzatılır. Bu konudaki karar seçimlerin (referandumun) yapılmasını sağlayan devlet organın başvurusuna göre Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından alınır. (madde 101). 
Cumhurbaşkanı  makamına seçilen kişi, seçim sonuçlarının ilan edildiği günden itibaren 3 gün içinde and içer (madde 103).
Anayasada Cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanınmıştır. Bu yetkiler 109. Maddede 32 bent halinde sıralanmıştır. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu karalarını iptal etmek, Başbakan hariç hükümeti istifaya göndermek hakkına sahiptir. Başbakanın, ayrıca başsavcının istifası için Milli Meclisin rızası gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi, Ali Mahkeme ve İstinaf Mahkemesi hakimlerinin, Milli Banka Yönetim Kurulu üyelerinin göreve  atanması için Milli Meclisine öneride bulunur. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin yüksek komuta heyetini göreve atar veya görevden alır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini kurar ve onun yöneticisini tayin eder;
Cumhurbaşkanı devlet bütçesini, Azerbaycan Cumhuriyetinin askeri doktrininin yasama organına takdim eder, devletin sosyal ve ekonomik programlarını onaylar, merkezi ve yerel yürütme organlarını oluşturur, referandum kararı alır, kanunları imzalar. Cumhurbaşkanı vatandaşlık, siyasi sığınma verilmesi meselelerini karara bağlar, af fermanı imzalar. Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarını süreli askerlik hizmetine çağırma ve askerlik hizmetinde bulunan görevlilerin yedeğe alınmasıyla bağlı kararlar kabul eder. Devlet ödülleri verir, yüksek askeri ve yüksek özel rütbeler veriri, genel ve kısmi seferberlik ilan eder, ayrıca seferberlikle çağırılanları terhis eder. Uluslararası anlaşmalara uyulmasının teminatçısı olarak cumhurbaşkanı devletler arası ve hükümetler arası anlaşmaları imzalar, devletlerarası anlaşmaları tasdik veya feshetmek için Milli Meclise sunar, uluslar arası anlaşmaların onaylanması için kararnameleri imzalar. 
Cumhurbaşkanı milli güvenlik konularını Anayasayla kendisine verilmiş yetkiler  çerçevesinde çözer. Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulunu kurar,  Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerini, onların fonksiyonu ile bağlı olmayan görevlerin icrası için görevlendirmesine izin vermek amacıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisine öneride bulunur.

Ünvan: Bakı, Az 1066, İstiqlaliyyet küçesi, 19, 
“Prezident Sarayı”.
Faks: (99412) 492 35 43, 492 06 25
E-mail: [email protected]
İnternet sehifesi: www.president.azOxunub: 67752