Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Milli Meclis    » Milli Meclis komiteleri   

Milli Meclis komiteleri

  

align=

Milli Mecliste 11 (on bir) komite faaliyet göstermektedir

1. Hukuk Siyaseti ve Devlet Yönetimi Komitesi: devletin hukuk siyasetinin şekillendirilmesi ve uygulanmasına dair, ayrıca devlet yönetimiyle ilgili kanun ve karar tasarılarının hazırlanmasında esas komitedir.
2. Güvenlik ve Savunma Komitesi devletin güvenlik ve savunma meselelerine dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. 
3. İktisadi Siyaset Komitesi devletin maliye ve vergi siyasetinin, iktisadi siyasetinin şekillendirilmesi ve uygulanmasına dair, ayrıca devlet bütçesinin onaylanması ve uygulanmasıyla ilgili kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. 
4. Doğal Kaynaklar, Enerji Ve Ekoloji Komitesi tabiatın korunması, doğal kaynaklar ve enerji alanlarında devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. 
5. Tarım Siyaseti Komitesi devletin tarım politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. 
6. Bölgesel Meseleler Komitesi yerel yönetimlerle ilgili devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. 
7. Sosyal Siyaset Komitesi devletin sosyal politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir.
8. Bilim ve Eğitim Komitesi bilim ve eğitim alanlarında devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. 
9. Kültür Komitesi kültür ve medeni servetlerin muhafazası alanlarında devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. 
10. Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolara arası İlişkiler Komitesi Azerbaycan Cumhuriyetinin dış politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. 
11. İnsan Hakları Komitesi insan hakları ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması alanında devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dair kanun ve karar tasarıları üzere esas komitedir. Oxunub: 29838