Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Devlet Ajansları    » Azerbaycan Cumhuriyeti Müellif Hakları Ajansı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Müellif Hakları Ajansı

  

align=
Azerbaycan Cumhuriyeti Müellif Hakları Ajansı telif hakları, ilgili haklar,  Azerbaycan folkloru örneklerine, entegral şema topolojilerine ve bilgi mecmualarıyla ilgili entelektüel mülkiyet hakları alanında devlet politikasını uygulayan, yasal ve normatif düzenlenmeyi, entelektüel mülkiyet alanının gelişimini sağlayan, bu alanda koordinasyonu sağlayan merkezi yürütme organıdır.
Ajans faaliyeti sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasını, Azerbaycan kanunlarını, cumhurbaşkanının kararname ve emirlerini, Bakanlar kurulunun kararname ve emirlerini, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmaları ve yükümlülükleri esas alır.
Ajans mülkiyet hakları alanında ilgili konsept ve plan programlar hazırlamak ve onların uygulanmasını sağlamak, bilim, edebiyat ve sanat alanında çalışan kişilerin ve diğer hak sahiplerinin iş faaliyeti için daha elverişli yasal ortamın ve entelektüel mülkiyetin toplumun taleplerine uygun toplu kullanımı yoluyla sosyal ve ekonomik faaliyetin yeni şekillerinin meydana çıkması yönünde çalışır.
Bunun dışında dijital enformasyon teknolojilerinin ve elektron ticaretin gelişiminin düzenlenmesi amacıyla entelektüel mülkiyetin bundan doğan yeni konularıyla ilgili haklarının korunmasına ait mekanizmaların yaranmasına dair öneriler hazırlar, gereken önlemleri alır, ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatında öngörülmüş diğer görevleri yerine getirir.

Adres: Bakı AZ1000 Hökumet Evi, giriş 5, mer.1  
Telefon: 498 10 28 , 498-22-32
Faks: 498 10 28 
İnternet: www.copag.gov.azOxunub: 22626