Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Devlet Ajansları    » Satın almalar Devlet Ajansı   

Satın almalar Devlet Ajansı

  

align=
Devlet İhale Ajansı (Satınalmalara Üzere Devlet Ajansı) Azerbaycan  Cumhurbaşkanının 16 Mayıs 1997 tarihli ve 583 sayılı kararnamesiyle devlet hesabına malların (işlerin ve hizmetlerin) satın alınması alanında devlet politikasını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Onun görevleri «Devlet Satınalmalarına Dair » Kanunun 4. maddesi taleplerine uygun olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanının 20 Ocak 2003  tarihli ve 855 sayılı kararnamesiyle tasdik edilmiş yönetmelikte belirlenmiştir.
Yönetmelikte İhale Ajansının görevlerine aşağıdakiler ait edilmiştir: devlet ihalelerini düzenleyen normatif ve yasal altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi, devlet hesabına malların (işlerin ve hizmetlerin) ihale yoluyla satın alınmasının yasal olmasını ve sözleşmelerin uygulanmasının denetlenmesi, ihalen açan kurumların uzmanlarının ihale alanında çalışan uzmanların uzmanlıklarının artırılması amacıyla mevzuatta belirlenmiş önlemlerin alınması, ihale alanında bilgi bankasının oluşturulması, mevzuatla belirlenmiş diğer vazifeler.
Azerbaycan Cumhuriyetinde ihaleyle ilgili ilk yasal düzenleme «Bütçe Kurumları Tarafından Malların (İşlerin ve Hizmetlerin) Satınalınmasına Dair» Yönetmelik Azerbaycan Cumhurbaşkanının 19 Aralık 1996 tarihli ve 524 sayılı kararnamesiyle onaylanmıştır. Daha sonra «İhale Kanunu» 11 Şubat 1997`de kabul edilmiştir. «İhale Kanunu»nun uygulanmasına dair kararname ise 7 Nisan 1997`de imzalanmıştır. Bu yasal düzenlemelerin uyguladığı müddette İhale Ajansı, bu alanda elde edilmiş tecrübeyi öğrenerek Avrupa Birliğinin bazı ülkelerinin ihale mevzuatını, Dünya Bankası tavsiyelerini, Dünya Ticaret Örgütünün ihale sözleşmelerinin hükümlerini dikkate alarak yeni «Devlet Satınalmaları» Kanunu tasarısını hazırlamıştır. Bu tasarı 27 Aralık 2001 yılında parlamento tarafından kabul edilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanının bu kanununun uygulanmasına dair 29 Ocak 2002 tarihli ve 668 sayılı kararnamesiyle yürürlüğe girmiştir.
Kararname gereği 250 milyon manat ve fazla değeri olan tüm devlet satın almaları açık ihaleyle gerçekleştirilir.  Malların (işlerin ve hizmetlerin) muhtemel değeri 250 milyon manatın altında olursa satın alan kurum her hangi satın alma yöntemini kullanır. İhale olunan değer 5 milyar manat, bütçe kurumlarında 1,5 milyar manat veya serbest dövizle buna eşdeğer meblağdan  yukarıysa ihale komisyonunda Azerbaycan Cumhuriyetinin Maliye Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve ihale konusuyla ilgili merkezi yürütme organlarının temsilcileri yer alırlar. Azerbaycan Cumhuriyetinde yapılan devlet ihalelerine her hangi bir yerleşik ve yerleşik  olmayan tüzel ve özel kişiler veya tüzel kişiler birliği, devlet mensubiyetine bakılmaksızın girebilirler. 

Adres: Bakı şeheri, Ü. Hacıbeyov küçesi 40, Hökümet Evi, giriş-4, 2-ci mertebe.
Telefon: 493 20 15 
Faks: 498 09 05 
İnternet: www.tender.gov.azOxunub: 18710