Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Komiteler ve fonlar    » Sosyal Güvenlik Fonu   

Sosyal Güvenlik Fonu

  

align=
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sosyal Güvenlik Fonunun oluşturulması tarihi, ülkemizde ekonomik ilişkilerin, ayrıca sosyal sigorta ve emeklilik alanında derin reformların yapılmasıyla doğrudan ilgilidir.
SSCB döneminde Azerbaycan’da sosyal sigorta ve emeklilik sistemi «pirimi ödemeden sigorta» ilkesine göre kurulmuştur. Gereken mali kaynaklar sadece devlet bütçesi ve kurumların ödeneklerinden ödenmekteydi.
1990 yılında SSCB Sosyal Sigorta Fonu oluşturulmuştur. Bu kuruma tüm kurum, kuruluşlar,  kooperatifler,  tarım çiftlikleri, kolektif çiftlikler ve diğer kurumlardan ödeneklerin yapılması kararlaştırılmıştır.  Bundan sonra 1991 yılında Sendikalar Birliğine bağlı Azerbaycan Cumhuriyetinde Sosyal Sigorta Fonu oluşturulmuştur.
Azerbaycan Bağımsızlık Anayasal Kanununu kabul ettikten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanının kararnamesiyle (16.12.1991) SSCB Emeklilik Fonunun Azerbaycan Şubesi Azerbaycan Cumhuriyeti Emeklilik dönüştürülmüştür.
Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunuyla 1 Haziran 1992 yılından itibaren sosyal sigorta primleri emeğin ödenişi fonunun % 40’i miktarında belirlenmiştir. Bu miktarın %85’i Emeklilik Fonuna, %15’i ise Sosyal Sigorta Fonuna ayrılmaktadır.
Sosyal sigorta ve emekliliğin finansmanı alanında iyileştirilmeler yapılması amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanının 30 Eylül 1992 tarihli kararnamesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Emeklilik Fonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sosyal Sigorta Fonuna bağlı Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sosyal Güvenlik Fonu oluşturulmuştur.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sosyal Savunma Fonu Azerbaycan Cumhuriyetinde zorunlu devlet sosyal sigortası, emeklilik maaşları alanındaki faaliyetleri yürüten merkezi yürütme organıdır.

Adres: Bakı şeheri, H. Zerdabi prospekti, 80  
Telefon: (+994 12) 434 60 18  
Faks: (+994 12) 434 55 87 Oxunub: 52918