Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Komiteler ve fonlar    » Değerli Kağıtlar Devlet Komitesi   

Değerli Kağıtlar Devlet Komitesi

  

Azerbaycan’da değerli kağıtlar pazarı 20. yüzyılın başlarında oluşturulmuştur. 1900 yılında Bakü’de faaliyet gösteren bankalar tarafından bono ve ödeme kuponları ihraç edilmiştir. İlk hisse senetleri 1913 yılında Bakı Tacir Bankası Nizamnamesi onaylandıktan sonra ihraç edilmiştir. 
Veksel pazarı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde de geliştirilmiş, fakat Sovyet döneminde sınırlandırılmıştır. SSCB’de değerli kağıtlar pazarı 1922 yılında Yeni Ekonomik Politikaya geçiş nedeniyle yeniden canlandırılmıştır.
Azerbaycan bağımsız olduktan sonra ülkenin değerli kağıtlar pazarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla 30 Aralık 1998’de Azerbaycan Cumhurbaşkanına bağlı Değerli Kağıtlar Devlet Komitesi kurulmuştur. 
Komite değerli kağıtlar pazarıyla ilgili düzenlemelerin kabulü, değerli kağıtların emisyonu ve tedavülü, değerli kağıtlar pazarı katılımcıları ve yatırım fonlarının faaliyetleri, değerli kağıtlarla resmileştirilmiş borç yükümlülükleri pazarı, ilgili faaliyet türlerinin lisanslaştırılması konularında faaliyet gösterir. 
Değerli Kağıtlar Piyasası Depozito Kurumunun oluşturulması ve faaliyet göstermesi amacıyla18 Eylül 1997 tarihinden itibaren Milli Depozito Merkezi faaliyete başlamıştır. 

Adres: AZ1000 Bakı,
Bülbül prospekti 19
Tel:    (994 12) 4935058
Faks: (994 12) 5982559 Oxunub: 132996