Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Savcılık    » Azerbaycan Cumhuriyetinin Askeri Savcısı   

Azerbaycan Cumhuriyetinin Askeri Savcısı

  

align=
Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan Cumhuriyetinde organlarının faaliyeti «SSCB Savcılığına Dair» 30 Kasım 1979 tarihli Kanunla düzenlenmiştir.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra savcılıklar kaldırıldı ve bağımsız Azerbaycan  Cumhuriyetinin askeri savcılık kurumları yapılandırılmaya başladı.
Hazırda askeri savcılıkların oluşturulması ve faaliyeti için yasal düzenleme işlevini Azerbaycan Cumhuriyetinin 1995 tarihinde kabul edilmiş Anayasası, 7 Aralık 1999 tarihli «Savcılık Kanunun», 29 Haziran 2001 tarihli - «Savcılık Organlarında Hizmet Yapılmasına Dair» Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunun, ayrıca «Askeri Hizmete Dair», «Askeri Hizmetlilerin Statüsüne Dair» Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları ve diğer normatif düzenlemeler yerine getirmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Savcılığı Azerbaycan Cumhuriyetinin Silahlı Kuvvetlerinde ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatıyla öngörülmüş diğer silahlı birliklerde, Azerbaycan Cumhuriyetinin kanunları gereği askeri savcılığa ait edilmiş diğer yetkileri kullanır.
Azerbaycan Cumhuriyetinin Askeri Savcılığı tutuklanmış ve hapsedilmiş askeri hismetlilerin bulundurulduğu yerlerde, disiplin bölmelerinde, ayrıca cezaların askeri kurumlarda uygulanması sırasında kanunlara ve askeri nizamnamelere uyulmasını denetler. 
Askeri savcılık kendi görevlerini askeri yönetim organları ve komutanlıklarına bağlı olmaksızın yerine getirir.
Askeri savcılık mensupları vazifelerini icra ederken tüm askeri yönetim organlarının, askeri birliklerin, askeri kurum ve kuruluşların bina ve arazilerine engelsiz girebilirler.
Askeri savcılık organlarında hizmet eden vatandaşların askeriye alınması, terhis edilmesi ve emekliliğe ayrılması gibi konular Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Savcısı tarafından karara bağlanır.

Adres : Bakı şeheri, C.Hacıbeyli keçesi, 26
Telefon: 440-46-15, 498-19-17, 440-66-77
İnternet sitesi: www.prosecutor.gov.azOxunub: 4419