Ana Sayfa    » ÖDÜLLER    » Onursal adlar   

Onursal adlar

  

Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin fahri adları hakkında
Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın  22 Mayıs 1998 Tarihli Kararı 
 
 Azerbaycan tarihinin Sovyet döneminde SSCB  genelindeki fahri adlar, aynı zamanda ülkede   çeşitli alanlardaki fahri adlar olmuştur. 1928-78 yıllarında Azerbaycan\'da “Azerbaycan SSR Halk Sanatçısı”, Azerbaycan SSR Halk Yazarı, Azerbaycan SSR Emektar Bilim Adamı”, “Azerbaycan SSR Emektar Öğretmeni”, “Azerbaycan SSR Emektar Sağlık Çalışanı” vb gibi  çeşitli fahri adlar kullanılmıştır.    Azerbaycan SSR Bakanlar Kurulu Riyaset Heyeti’nin 26 Ağustos 1983 tarihli Kararı ile ise 45 fahri adlar belirlenmiştir.  
Azerbaycan\'da  kültür, edebiyat, bilim ve eğitim, ekonomi alanlarındaki gelişmelerde büyük hizmet vermiş olan kişilere o yıllarda çeşitli fahri adlar verilmiştir.  
Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra fahri adlara dair hiçbir özel hukuki belge kabul edilmemiştir. Buna rağmen, 1991-93 yıllarında bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde Sovyet dönemine ait olan  fahri adların verilmesi sürdürülmüştür. 24  Haziran 1993 tarihinden sonra hukuki dayanağı olmayan bu uygulamaya  son verilmiş ve her hangi bir fahri adlar artık verilmemiştir.  Bağımsız  Cumhuriyet olan Azerbaycanda  kültür, edebiyat, bilim, eğitim ve sağlık alanlarının gelişiminde, genellikle ülkenin kalkınması yolunda büyük başarılar kazanmış kişilerin  hizmetlerinin onulandırılması   amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşların,  çok sayıda  vatandaşın bu konuyla ilgili yoğun taleplerini dikkate alarak  Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 109.  maddesinin 32. fıkrası gereğince  karar alıyorum:
1. Kültür, edebiyat, bilim, eğitim, sağlık, beden eğitimi ve spor, gazetecilik, mühendislik, kamu hizmeti, hukuk ve tarım alanlarında hizmetler dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin aşağıdaki fahri  adları i tahsis edilmelidir:
Halk Yazarı;
Halk Şairi;
Halk Sanatçısı;
Halk Ressamı;
Emektar Bilim Adamı;
Emektar Sanat Adamı;
Emektar Sanatçı;
Emektar Ressam;
Emektar Kültür Çalışanı;
Emektar Öğretmen;
Emektar Doktor;
Emektar Mimar;
Emektar Devlet Memuru;
Emektar Beden Eğitimi Ve Spor Adamı;
Emektar Gazeteci;
Emektar Mühendis;
Emektar Hukukçu;
Emektar Tarim Işçisi;
Emektar Pilot.
2. Bu kararnamenin imzalandığı güne kadar verilmiş fahri adlar, onları almış kişiler için geçerliliğini korur ve bağımsız  Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin fahri adları sayılır.
3. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,  Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin Fahri Adları Hakkında Yönetmelik»i  hazırlayıp onaylanması için Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na sunmalıdır. İşbu kanunun ilgili diğer konuları çözümlenmelidir. 

İlham ALİYEV
Azerbaycan Cumhuriyeti CumhurbaşkanıOxunub: 26589