Ana Sayfa    » EĞİTİM    » Eğitim tarihi   

Eğitim tarihi

  

Azerbaycan Halk Cümhuriyeti döneminde eğitim  
Azerbaycan Halk Cümhuriyeti (AHC) hükümetinin 28 Mayıs 1918 tarihli kararı ile halkın eğitim ve öğretimi üzere ilk bakanlık - Halk Maarifi Bakanlığı oluşturuldu. Bu bakanlık Bakanlar Kurulunun 30 Haziran 1918 tarihli kararı ile üç şubeden oluşan yapısı onaylanmıştır: 
1. Genel orta öğretim; 
2. Lisans  ve  yüksek okul eğitimi; 
3. Meslek okulları. 

SSCB dönemi Azerbaycan’da eğitim 
28 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan SSCB Bakanlar Kurulu1 numaralı Kararnamesiyle  Halk Maarifi Bakanlığı\'nın ismi değiştirilerek Halk Maarifi Komiserliği adı ile yeniden düzenlendi. Ülkedeki bütün eğitim kurumları ona tabi konuma getirildi.    
1940 yılında Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulunun kararıyla Çalışma Rezervleri Dairesi kuruldu ve tekniki-mesleki eğitim kurumları bu dairenin  yönetiminin tabiliğine alındı. Hükümetin kararı ile bu yönetim bazında 1959 yılında kurulan Devlet Teknik Meslek Eğitimi Komitesi 1988 yılına kadar faaliyet gösterdi. Aynı zamanda Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulunun kararıyla 1959 yılında Lisans ve Yüksek Okul   Eğitimi Komitesi (1964 yılından bağımsız Bakanlığa dönüştü.) oluşturuldu,  ülkede faaliyet gösteren Lisans ve Yüksek Okul   gibi ihtisas kurumları ona tabi duruma getirlidi. Bu kurum 1988 yılına kadar faaliyet gösterdi. 
1959 yılından 1988 yılına kadar eğitimle ilgili Azerbaycan\'da 2 bakanlık ve bir komite faaliyet gösterdi. 
1. Halk Maarifi Bakanlığı; 
2. Lisans ve Yüksek Okul   Eğitimi Bakanlığı; 
3. Devlet Teknik Meslek Eğitimi Komitesi. 
1988 yılında ise Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulunun kararı ile her üç bakanlık fesh edilerek onların bünyesinde Halk Eğitimi Bakanlığı oluşturuldu. 

Bağımsızlık dönemi Azerbaycan’da eğitim 
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 3 Eylül 1993 tarihli fermanıyla ile Halk Eğitimi Bakanlığı\'nın ismi değiştirilerek Eğitim Bakanlığı almıştır. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 1 Mart 2005 tarihli fermanı ile Bakanlığın   Yönetmeliğiyle onaylanmıştır. Oxunub: 19978