Ana Sayfa    » EĞİTİM    » Orta meslek eğitimi   

Orta meslek eğitimi

  

Meslekİ eğitim ekonominin çeşitli alanlarına meslek sahibi elemanlar kazandırmada önemli rol oynamaktadır. Mesleki eğitim kesintisiz eğitim sisteminin temel bir parçası olmakla birbiriyle ilgili iki sorunu - gençlerin çeşitli mesleklere sahiplenmelerini ve onların genel zorunlu eğitim almalarını, çözmektedir. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde eğitim sisteminin geliştirilmesi hakkında 13 Haziran 2000 tarihli emri ile bazı devlet kurumlarına bağlı ortaöğretim düzyinde meslek eğitimi veren kurumlarının Eğitim Bakanlığı\'na aktarılmasıyla  meslek eğitiminin içeriğinde köklü değişikliklerin yapılmasına, eleman hazırlığı yapısının ve öğretim kurumları ağının iyileştirilmesine olanak yaratılmıştır.
Aynı zamanda, ülkede eğitim tesislerinin oluşturulması alanında 2000 yılından başlayarak belirli çalışmalar yapılmaktadır. Öyle ki, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın «Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde eğitim sisteminin geliştirilmesi hakkında 13 Haziran 2000 tarihli emri ile Milli Ressamlık Akademisi bünyesinde Sanat Koleji, Milli Konservatuarın bünyesinde ise Müzik Koleji açılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 23.12.2004 tarihli 195 sayılı kararı ile Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi bünyesinde İnşaat Koleji kurulmuştur. 
2008 yılından itibaren mesleki eğitim kurumlarında deneysel biçimde öğrencilerin bilgisinin değerlendirilmesinde, çok puanlı sistemin uygulanmasına başlandı. Bu amaçla Öğrencilerin bilgisinin ölçme ve değerlendirilmesinde çok puanlı sistem hakkında geçici tüzük» hazırlanmış ve Eğitim Bakanlığı\'nın 20 Şubat 2008 tarihli, 231 №-li emriyle onaylanmıştır. 
Geçtiğimiz yıllarda  meslek eğitiminin  yasal hukuki tabanı, neredeyse tam anlamıyla kurulmuştur. Meslek eğitimi alanındaki devlet politikası onun içerik itibariyle  değişmesine, mevcut sosyo-ekonomik şartlara uygun uzman hazırlığının yapısal olarak gelişimine ve  iyileştirilmesine olanak vermiştir. 

Ortaöğretim eğitim kurumlarının listesi: 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğrenim meslek eğitimi kurumları 
1. Azerbaycan Ressamlık Akademisi bünyesinde Sanat Koleji; 
2. Bakü Teknik Koleji; 
3. Bakü Petrol-Enerji Koleji; 
4. Bakü Yönetim ve Teknoloji Koleji; 
5. Azerbaycan Maliye-İktisat Koleji; 
6. Bakü Gıda Endüstrisi Meslek Okulu; 
7. Bakü Devlet Sosyal İktisat Koleji; 
8. Azerbaycan Devlet Pedagoji Koleji; 
9. Bakü Okul Öncesi Eğitim Meslek Okulu; 
10. Bakü Kültürel-Eğitim  Meslek Okulu; 
11. Bakü Bilgisayar Koleji; 
12. Azerbaycan Milli Konservatuvarı bünyesinde Müzik Koleji; 
13. Bakü Sanayi Eğitim Meslek Okulu; 
14. Bakü Devlet Ekonomi ve Beşeri Bilimler Koleji; 
15. Sumgayıt Devlet Teknik Koleji; 
16. Sumgayıt Müzik  Meslek Okulu; 
17. Gence Teknik Koleji; 
18. Gence Beşeri Bilimler Koleji; 
19. Gence Müzik Meslek Okulu; 
20. Lenkeran Devlet  Beşeri Bilimler Koleji; 
21. Nahçıvan Müzik Meslek Okulu; 
22. Şeki Eğitim Meslek Okulu; 
23. Şeki Devlet Teknik Koleji; 
24. Şeki Müzik Meslek Okulu; 
25. Şirvan Devlet Ekonomi ve  Beşeri Bilimler Koleji; 
26. Ağdaş Devlet  Beşeri Bilimler Koleji; 
27. Ağdam Müzik Meslek Okulu; 
28. Şamahı Kültürel- Eğitim Meslek Okulu; 
29. Şuşa Kültürel-Maarif  Meslek Okulu; 
30. Şuşa Müzik  Meslek Okulu; 
31. Astara Eğitim Meslek Okulu;
32. Ağdam Devlet Sosyal İktisat Koleji; 
33. Göyçay Kamu Yönetimi ve Teknoloji Koleji; 
34 Zakatala  Kamu Yönetimi ve Teknoloji Koleji; 
35. Berde Kamu Yönetimi ve Teknoloji Koleji; 
36. Kazak Devlet Sosyal İktisat Koleji; 
37. Tovus Devlet Sosyal İktisat Koleji; 
38. Nahçıvan Devlet Fen Koleji; 
39. Sabirabad Devlet Sosyal İktisat Koleji; 
40.  Şamahı Devlet Sanayi İktisat Koleji; 
41. Guba Devlet Sosyal İktisat Koleji; 
42. Bakü İletişim ve Ulaşım Koleji; 
43. Azerbaycan Deniz Balık Endüstrisi Meslek Okulu;
44. Ağcabedi Eğitim Meslek Okulu;
45. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi bünyesinde İnşaat Koleji. 

Diğer devlet kurumlarına bağlı meslek eğitimi kurumları 
1. Mingeçevir Beden Eğitimi ve Turizm Koleji; 
2. 1 No-lu Bakü Tıp Okulu; 
3. 2 No-lu Bakü Tıp Okulu; 
4. Nahçıvan Tıp Okulu; 
5. Gence Tıp Okulu; 
6. Sumgayıt Tıp Okulu; 
7. Mingeçevir Tıp Okulu; 
8. Şeki Tıp Okulu; 
9. Lenkeran Tıp Okulu; 
10. Bakü Koreografi Okulu; 
11. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı\'na bağlı Bakü İtfaiye  Meslek Okulu; 
12. Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İç Kuvvetleri Askeri Okulu. 
  
Özel Statüdeki meslek eğitimi kurumları 
1. Odlar Yurdu Üniversitesi bünyesinde Meslek Koleji; 
2. Uluslararası Kolej; 
3. Sumqayıt Özel Koleji; 
4. Bakü İş ve Kooperasiya KolejiOxunub: 28145