Ana Sayfa    » EĞİTİM    » Okul öncesi eğitim   

Okul öncesi eğitim

  

Okul dışındaki eğitim çocuk, yetişkin ve gençlerin ilgi, eğilim ve becerilerinin, entelektüel seviyelerinin, yaratıcılık yeteneklerinin gelişimi ve fiziksel yönden sağlıklı büyümeleri için elverişlidir. Bu eğitim gönüllülük temelinde kurulur, aile, eğitim kurumları, sosyal kurumlar,   cemiyetler, fonlar,  kamu veya özel kurumlarla birlikte, aynı zamanda gönüllü hayırsever vatandaşların yardımı ile yapılır.   Okul dışındaki eğitim kurumlarına şunlar dâhil edilir:   çocuk-gençlik meclisleri, sosyo-kültürel faaliyet evleri, kulüpler, sanat, estetik, teknik, çevre, turizm ve ulusalcılık ve yerel kültüre odaklı merkezler, çocuk-gençlik spor ve satranç okulları. 
 Okul dışındaki kurumlarda faaliyet gösteren çocuklar, öğrenciler, okul dışındaki kurumların hizmetlerinden, ücretsiz olarak veya belirli ayrıcalıklarla yaralanıyorlar. Bu kurumların temel faaliyet yönlerini aşağıdaki gibi gruplara ayırmak mümkündür:   
1. Dernek çalışmaları; 
2. Kültürel-toplu etkinliklerin, yarışmaların, spor müsabakalarının düzenlenmesi; 
3. Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri. 
Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı sisteminde 374 okul dışındaki kurum faaliyet gösteriyor. Bu kurumlarda 332 120 öğrenci faaliyet göstermektedir. Onların eğitim ve öğretimi ile 11 751 pedagoji eğitimli eleman ilgilenmektedir. 
Hâlihazırda Azerbaycan Eğitim Bakanlığı sisteminde 81 Çocuk Yaratıcılık Merkezi faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerde 6 691 grupta çeşitli alanlarda 89 628 çocuk eğitim görmekte ve 2 827 eğitici çalışmaktadır.  
Çocuk Yaratıcılık Merkezlerinde genel olarak “Marifetli eller”, “ Edebiyat eserlerinin kıraatı”, “Resim”, “Halıcılık”, “Drama”, “  Amatör Sanat Çalışmaları”, “Okul tiyatrosu”, “Dans”, “Genç sporcular”, “Dikiş ve Nakış”, “Teknik güzellik”, “Piyano”, “Koro”, “Fotoğraf”, “Ağaç Üzerine Oyma” vb isimlerde dernekler organize edilir. 
Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde 63 Teknik Sanat Merkezi faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerin 5 141 grubunda 66 909 çocuk faaliyet göstermekte  ve 2 157 eğitici eleman çalışmaktadır. Bu merkezlerde  Basit Teknik Modelcilik, Radyoelektronik, Elektroteknik, Robot Tekniği, Kimya - teknolojisi vb isimlerde dernekler faaliyet gösteriyor. 
Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 5 adet okul dışındaki eğitim ve terbiye işi merkezinin 477 grubunda 6 472 çocuk katılmakta ve 195 pedagojik işçi çalışmaktadır. Bu merkezlerde genellikle Edebi Kitap Okuma, Tartışma Kulübü, Resim stüdyosu, Çocuk Parlamentosu, Bilgisayar, Elektroteknik, Kimya teknoloji, Tarih- etnografya, Piyano, Teknik güzellik vb dernekler organize edilir. 
 Azerbaycan’da 10 adet Genç Turistler ve Etnografya merkezi faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerin 797 grubunda 10 835 öğrenci faaliyet göstermekte ve 310 eğitim fakültesi mezunu eğitimciler çalışmaktadır. Genç Turistler ve Etnografya Merkezleri kendi işini genellikle aşağıdaki dallarda kuruyorlar: 
1. Mirasımız; 
2. Sanat dünyasında; 
3. Azerbaycan uluslararası alanda; 
4. Azerbaycan bağımsızlık mücadelesinde; 
5. Azerbaycan’ın yapıları için yürüyüşlerde; 
6. Doğanın sırlarına doğru; 
7. Yığınsallıktan profesyonel turizme.   Oxunub: 158661