Ana Sayfa    » VİZİT TUR    » Azerbaycan hakkında   

Azerbaycan hakkında

  

Her kes Azerbaycan’a gelirken bunları bilmesi önemlidir:
Devletin resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti
Azerbaycan’ın devlet yapısı: Azerbaycan demokratik, hukuki, dünyevi, üniter cumhuriyettir. Etnik yapısı genel olarak Türk ve Müslümanlardan ibarettir. Ülkede yasama erki Milli Meclis, yürütme erki Cumhurbaşkanı, yargı erki Azerbaycan Cumhuriyetinin mahkemeleri tarafından kullanılır.
Azerbaycan’ın devlet dili: Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet dili Azerbaycan dilidir. Bütün işlemler istisnasız olarak Azerbaycan dilinde yapılır. Kullanılan diğer diller İngiliz, Türk ve Rus dilleridir. Bugün Azerbaycan’da Latin alfabesine dayalı oluşturulmuş Azerbaycan alfabesi kullanılır.
Coğrafi konumu: Avrupa ve Asya’nın kavşağında, Güney Kafkasya’nın güneydoğu kısmında yer almaktadır. Kuzeyden Rusya Federasyonu, güneyden İran İslam Cumhuriyeti, batıdan Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetleri, doğudan Hazar denizi ötesinden Kazakistan ve Türkmenistan’la sınırdır. Azerbaycan 39° 24\', 41° 54\' kuzey enlemleri ve 44° 46\', 50° 45\' batı boylamları arasında yerleşir.
Yüzölçümü: 86,600 km2.
Ahalisi: 2011 verilerine göre 9 milyon 165 bin.
Azerbaycan’ın iklimi: Azerbaycan’ın iklimine ülkenin coğrafi konumu, rölyefi ve Hazar denizi önemli etki yapmaktadır. Burada yarı çöl ve karasal çöl, subtropik, mülayim ve soğuk iklim türlerine rastlanmaktadır. Yerküresindeki 11 iklim tipinin 9’u Azerbaycan’da vardır.
Azerbaycan’da din: Azerbaycan Cumhuriyetinde hakim din İslamdır. Fakat diğer dinler de tam serbest faaliyet göstermektedirler. Diğer esas dinler Hıristiyanlık ve Museviliktir. Hıristiyanların ekseriyeti Rus Ortodoks ve Gürcü Ortodoks Kilisesi mensuplarıdır. Musevilerin ekseriyeti Dağ Yahudileri ve Aşkenaz Yahudilerdirler. Oxunub: 157686