Ana Sayfa    » SAĞLIK    » Hekimler    » Hasan İbn Rza Şirvani   

Hasan İbn Rza Şirvani

  

Ünlü Azerbaycan eczacısıdır ve «Siracüt Tıp» («Tıbbın çırağı») eserinin yazarıdır. Fars dilinde yazılmış bu ünlü eserde yüzlerce ilaç nüshaları gösterilmiştir. «Siracüt Tıp» Ortaçağ Azerbaycan eczaçılarının el kitabı olmakla beraber, komşu Doğu ülkelerinde de ünlüydü. Kitapta karmaşık terkp içeren nüshalardan bahsediliyor. Yazar onları «mürekkebat» adlandırır. Bu ilaçlardan bazıları 50-60 ve daha fazla bitkilerden oluşmaktadır. Hasan Ibn Rıza Şirvaniye ait eserin el yazma nüshaları Azerbaycan MEA-nın M. Fuzuli adına El yazmalar Enstitüsü\'nde ve ayrıca İran\'ın El yazma hazinelerinde saklanmaktadır. 
Oxunub: 135639