Ana Sayfa    » GÜZEL SANATLAR    » Azerbaycan`ın müze numuneleri    » Eski paralar   

Eski paralar

  

align=

Aşağıda isimleri ibraz edilen maddi medeniyet örnerklerini sayfanın sonundakı Yazıya ait resimler bölümünden sıra numarasına uygun izleyeblirsiniz.

1. Tetradrahma, gümüş
2. Dirhemler (erken, sikke (gelim)) (para, metal kesmek için), gümüş
3. Dirhem (gec sikke), gümüş
4. Tetradrahma, gümüş
5. Tetradrahma, gümüş
6. Tetradrahma, gümüş
7. Aures, altın
8. Makedonya, Makedonyalı İskender (m.ö. 336-323-cü . yıllar), Tetradrahma, gümüş
9. Frankiya, Lisimak (m.ö. 323-281.. yıllar), Tetradrahma, gümüş
10. Selevkiya, VII Antiox (m.ö.138-129-cu . yıllar), Tetradrahma, gümüş
11. Pont, VI Mitridat (m.ö. 121-63.. yıllar) Tetradrahma, gümüş
12. Parfiya, III Artaban (m.ö. 10-38.. yıllar), dirhem, gümüş
13. Baktriya, Evkratid (m.ö. 171-155.. yıllar) Tetradrahma, gümüş
14. Atina, anonim (m.ö. III yüzyyıl), Tetradrahma, gümüş
15. Rim, Avgust (m.ö. 27 yılı), dinar, gümüş
16. Sasani, II Hosroy (591-628 . yıllar), NAXÇ, 27 yılı, dirhem, gümüş
17. Sasani, Buran (630-631 yılı), NAXÇ, 27  yılı, dirhem, gümüş
18. Ereb Hilafeti, anonim, Arran, 89 yılı, dirhem, gümüş
19. Ereb Hilafeti, anonim, Azerbaycan, 168 yılı, dirhem, gümüş
20. Sasani, II Varahran (276-293. yıllar), dirhem, gümüş
21. Vizantiya, II Feodosi (408-450. yıllar), solid, altın
22. Vizantiya, İraklı ve İraklı Konstantin (610-641.. yıllar), geksagramma, gümüş
23. Halife Omayad, Ubaydulla (673-683. yıllar), 62 yılı, dirhem, gümüş
24. Halife Omayad, El-Heccac (695-703. yıllar), 108 yılı, dirhem, gümüş
25. Şirvanşah, II Yazid (991-1027. yıllar), El-Yazid, dirhem, gümüş
26. Şirvanşah, I Manuçehr (1027-1034. yıllar) dirhem, gümüş
27. Şirvanşah, Abu-Mansur Eli (1034-1044. yıllar), dirhem, gümüş
28. Şirvanşah, anonim, El-Yazidi`nin, 150 yılı, bakır
29. Saciler, El-Afşin (889-901. yıllar), Berde, 285 yılı, dirhem, gümüş
30. Saciler, Daysam (934-954 yılı), Azerbaycan, 341 yılı, dirhem, gümüş
31. Saciler, Muflig (?-932 yılı), Erdebil, 320 yılı, dirhem, gümüş
32. Salariler, Nuh ve Vahsudan (965-? yılı), Erdebil, 355 yılı, dirhem, gümüş
33. Şeddadiler, Şavir (1094-1067 yılı) Gence, 443  yılı, dirhem, gümüş
34. Şirvanşahlar, Şahanşah (1196-1199-cu yıl), bakır
35. Şirvanşahlar, III Manuçerh (1120-1160 yılı), bakır
36. Şirvanşahlar, Gerşasb (1204-1225 yılı), bakır
37. Azerbaycan ve Aran Selcuk halifeleri, Siyah-Sünkür (?-1141 yılı), dirhem, bakır
38. Azerbaycan ve Aran Selcuk halifeleri, Cavli (1141-1146 yılı), dirhem, bakır
39. Azerbaycan ve Aran Selcuk halifeleri, Hasbey (1141-1146 yılı), dirhem, bakır
40. Eldegizler, İldegiz (1136-1175 yılı) dirhem, bakır
41. Eldegizler, Altın Arslan (1186-1191 yılı) dirhem, bakır
42. İldegizler , Ebu Bekir (1211-1225 yılı), dirhemler, bakır
43. İldegizler, Üzbek (1210-1225 yılı), dirhem, bakır
44. Ak-sunkuridler, Körpe-Arslan (174-1208 yılı), bakır
45. Bişkiniler, Bişkin (1155-1210 yılı), bakır
46. Bişkiniler, Mahmud (1210-1231 yılı), dirhem, bakır
47. İldegizler vasalı, İlkafşat, bakır
48. İldegizler vasalı, Manklı (?-1215 yılı), dirhem, bakır
49. İldegizler vasalı, Derbend maliki (XII-XIII yüzyyıl) bakır
50. Çingizler, anonim, Tebriz, 659 yılı, dirhem, gümüş
51. Hülakiler, Hülaki (1256-1265 yılı), 661 yılı, dirhem, gümüş
52. Hülakiler, Hudabende Mehemmed (1304-1316 yılı), Nahçıvan 704-cü yıl, dirhem, gümüş
53. Hülakiler, Ebu-Seid (1316-1335 yılı), Berde, 721 yılı, dirhem, gümüş
54. Müzefferiler, Şah-Şüdja (1359-1384 yılı) Nahçıvan, 704 yılı, dirhem, gümüş
55. Cuçiler, Tohtamış (1376-1391 yılı), Şabran, 789  yılı dirhem, gümüş
56. Celariler, Hüseyn (1375-1382 yılı), Bakü, Bazar, Siyah-beyazac, Gar-gar, Şabran, 777-781 yılı, dirhemler, gümüş
57. Teymuriler, Şakruk (1404-1447 yılı), Astara, 840 yılı, tenga, gümüş
58. Garagoyunlu. Gara-Yusif (1410-1420 yılı) Urmi, tenga, gümüş
59. Garagoyunlu. Cahan-şah (1437-1467 yılı), 868 yılı, tenga, gümüş
60. Ağgoyunlu, Rüstem (1491-1496 yılı), Erzincan, 900 yılı, tenga gümüş
61. Ağgoyunlu, Mehemmed (1500-1501 yılı), tenga gümüş
62. Ağgoyunlu, Alvend (1499-1502 yılı), tenga gümüş
63. Şirvanşahlar, Ferruh-Yassar (1462-1502 yılı), Şamahı, 891, tenga, gümüş
64. Safeviler, I İsmayıl (1502-1524-cü yıl), Ordu, 913  yılı, 10 şah, gümüş
65. Safeviler, I İsmayıl (1502-1524-cü yıl), Tebriz, eşrefi, altın
66. Safeviler, I İsmayıl (1502-1524-cü yıl), Gence, 2 şah, gümüş
67. Safeviler, I İsmayıl (1502-1524-cü yıl), Herat, 916 yılı, 4 şah, gümüş
68. Safeviler, II İsmayıl (1576-1578-cü yıl), Şamahı, 984 yılı, 2 şah, gümüş
69. Safeviler, Mehemmed Hudabende (1578-1587 yılı), Ordubad, 892 yılı, Mehemmedi, gümüş
70. Safeviler, I Hüseyn (1694-1722 yılı), Tebriz, 1128 yılı, pencşahlar, gümüş
71. Safeviler, I Hüseyn (1694-1722 yılı), Nahçıvan 1130-cu yıl, abbasi, gümüş
72. Efşariler, Şakruk (1748-1796 yılı), Gence, 1163-cü, abbas, gümüş
73. Baburiler, Mehemmed-şah (1719-1748 yılı), Atava, 1131 yılı, rupiya, gümüş
74. Nahçıvan hanı, anonim, Nahçıvan, 1190 yılı, abbasi, gümüş
75. Siyahbbeyaz hanı, anonim, Penahabad, 1199-cu yıl, abbasi, gümüş
76. Gence hanlığı, anonim, Gence, 1189-cu yıl, abbas, gümüş
77. Gence hanlığı, anonim, Gence, 1189-cu yıl, 1/2 abbasi ve abbasi, gümüş
78. Gence hanlığı, anonim, Gence, 1189 yılı, fulis, bakır
79. Şeki hanlığı, anonim, Şeki, 1123 yılı, abbasi, gümüş
80. Şeki hanılığı, anonim, Nuha, fulus, bakır
81. Şeki hanlığı, anonim, Şeki 1207 yılı, 1/2 abbasi, gümüş
82. Şirvan hanlığı, anonim, Şamahı, 1189 yılı, abbasi, gümüş
83. Bakü hanlığı, Bakü, fulusı, bakır
84. Guba hanlığı, Guba, 1223 yılı, abbasi, gümüş
85. Derbend hanlığı, Derbend, abbasi, gümüşOxunub: 100320