Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Mahkemeler    » Mahkeme hakkında   

Mahkeme hakkında

  

align=
Azerbaycan Cumhuriyetinin mahkeme tarihi 1918 yılında Azerbaycan  Halk Cumhuriyetinin kuruluşuyla başlamıştır. Adalet Bakanlığı 28 Mayıs 1918’de kurulmuş ve Halil Bey Hasmemmedov ilk adalet bakanı görevine atanmıştır. 1 Ekim 1918 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Bakü Daire Mahkemesinin ve ona bağlı savcılığın faaliyeti yeniden yürürlüğe girmiş, kasım ayının 14’ünde ise Azerbaycan Mahkeme Odasının Yönetmeliği kabul edilmiştir.
27-28 Nisan 1920’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Rusya’nın 11. Kızıl Ordusu tarafından  işgal edildikten sonra Azerbaycan Devrim Komitesinin 13 Mayıs 1920 tarihli kararıyla tim adalet sistemi feshedilerek  Halk Adalet Komiserliği oluşturulmuştur. Fakat 1930 yılında bu komiserlik feshedilerek yetkileri  Yüksek Mahkemeye, Merkezi Yürütme Komitesine ve diğer kurumlara devredilmiştir. 1933 yılında Halk Adalet Komiserliği yeniden oluşturulmuş, Adalet Komiseri aynı zamanda Başsavcı, yardımı ise Yüksek Mahkeme Başkanı yetkilerini kullanmışlar.
Azerbaycan SSC Yüksek  Sovyeti Riyaset Heyetinin 7 Aralık 1959 tarihli kararıyla Adalet Bakanlığı yeniden feshedilmiş, mahkeme organlarının faaliyeti üzerinde yönetim ve denetimle, mahkeme istatistiğinin yapılmasıyla Yüksek Mahkeme görevlendirilmiştir. Fakat Azerbaycan SSC Yüksek Sovyeti Riyaset Heyetinin 27 Ekim 1970 tarihli kararıyla Adalet Bakanlığı yeniden kurulmuştur.  Böylece Azerbaycan adalet sisteminde yeni bir aşama başlamıştır.
Azerbaycan yeniden bağımsızlığına kavuştuktan sonra Azerbaycan Cumhuriyetinin Anayasasına göre Azerbaycan Cumhuriyetinde mahkeme erki Azerbaycan Cumhuriyetinin Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan Cumhuriyetinin Yüksek Mahkemesi, Azerbaycan Cumhuriyetinin istinaf mahkemeleri, Azerbaycan Cumhuriyetinin umumi mahkemeleri ve diğer uzman mahkemeler kullanırlar.  Yargılama – anayasal, hukuk ve ceza yargılamasıyla ve kanunla öngörülmüş diğer araçlarla gerçekleştirilir.
Azerbaycan’da üç basamaklı mahkeme sistemi vardır. Birinci derece, istinaf derecesi ve temyiz derecesi. Bu sistem Azerbaycan Cumhuriyetinde mahkeme sisteminin muasırlaştırılması ve “Azerbaycan Cumhuriyetinin Bazı Mevzuatına Değişiklikler ve İlaveler Edilmesine Dair” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununun uygulanmasına ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının imzaladığı 19 Ocak 2006 tarihli kararnameyle yeni aşamaya girmiştir.Oxunub: 16798