Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Mahkemeler    » Azerbaycan Cumhuriyetinin İktisat Mahkemesi   

Azerbaycan Cumhuriyetinin İktisat Mahkemesi

  

align=
Azerbaycan Cumhuriyetinin İktisat Mahkemesi ekonomik davalara dair üst mahkeme organıdır. İktisat Mahkemesi istinaf mercii mahkemesi olarak kanunla belirlenmiş şekilde yerli iktisat mahkemelerinin ve uluslararası anlaşmalardan ireli gelen davalarla ilgili iktisat mahkemesinin görüştüğü işlere dair kararlardan verilmiş istinaf şikayetleri ve istinaf protestlerini karara bağlar.
Mahkeme heyetinde (hazırda 11 hakimden ibarettir) mahkeme başkanı, başkan yardımcısı ve hakimler dahildir. İktisat Mahkemesi Riyaset Heyeti (Başkanlık Divanı) ve davaları görüşmek için oluşturulmuş mahkemelerden ibarettir.
İktisat Mahkemesinin Riyaset Heyeti İktisat Mahkemesi başkanından, yardımcısından ve mahkeme başkanlarından ibarettir. İktisat Mahkemesi Riyaset Heyeti üyeleri kendi yetkileri çerçevesinde eşit haklara sahiptirler. 
İktisat Mahkemesinin Riyaset Heyeti mahkeme tecrübesinin umumileştirilmesi ve mahkeme istatistiğinin tahlili belgelerini görüşür, mevzuatın uygulanması tecrübesine dair bu mahkemelerin raporlarını dinler, kanunla belirlenmiş usule uygun olarak iktisadi alanda mevzuat ve diğer normatif düzenlemelerin Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına uygunsuzluğuna dair Anayasa Mahkemesine soru sorulması için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunur, İktisat Mahkemesi hakimleri arasından mahkeme üyelerini onaylar, mevzuatın düzgün uygulanmasıyla ilgili yerel iktisat mahkemeleri ve uluslararası anlaşmalardan ireli gelen uyuşmazlıklara dair iktisat mahkemesine metodik yardım gösterir, mevzuatla kendisine ait edilmiş diğer yetkileri kullanır.
İktisat Mahkemesi Bakı şehrinde oluşturulur. Onun yetkileri Azerbaycan Cumhuriyetinin tamamını kapsar. 

Adres: Bak şeheri, Zahid Helilov küç., 540-cı mehelle
Tel: 498-81-62Oxunub: 32897