Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Mahkemeler    » Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi   

Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi

  

align=
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 131. maddesine uygun olarak Yüksek Mahkeme umumi ve ihtisas mahkemelerindeki hukuk (aynı zamanda iktisadi karakterli davalar), ceza ve diğer davalarla ilgili yüksek mahkeme merciidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi temyiz mercii olarak istinaf mahkemelerinin kararlarıyla ilgili şikayetleri temyiz mercii olarak görüşür, mahkeme tecrübesine ait konularda açıklamalar verir. 
Yükse Mahkemede hukuk, ceza, askeri ve idari-iktisadi daireler vardır.
Yükse Mahkeme dairelerinde istinaf mahkemelerinde görüşülmüş  davalarla ilgili verilmiş temyiz şikayetleri ve temyiz protestleriyle ilgili davalara, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinde görüşülmüş davalara dair kararlardan verilmiş temyiz şikayetleri ve temyiz protestleriyle ilgili davalara, kanunla belirlenmiş durumlarda diğer umumi ve ihtisas mahkemelerinde görüşülmüş davalardan verilmiş temyiz şikayetleri ve temyiz protestleri üzere, kanunla belirlenmiş şekilde ve durumlarda Yüksek Mahkeme Başkanının temyiz yoluyla verdiği davaları görüşür .
Yüksek Mahkemenin daireleri mahkeme istatistiğini tahlil eder, mahkeme tecrübesini araştırır ve umumileştirir, Azerbaycan Cumhuriyetinin mahkemelerine metodik yardım gösterir, Azerbaycan Cumhuriyetinin mevzuatıyla ona ait edilmiş diğer yetkileri kullanır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Yükse Mahkemesinin hakimlerini Azerbaycan Cumhurbaşkanının yardımıyla Azerbaycan Cumhuriyetinin Milli Meclisi göreve atar. 

Adres: Azerbaycan, Bakı şeheri, AZ 1025, 
Yusif Seferov küçesi 14, 1193-cü mehelle
http://www.supremecourt.gov.az 

Şubeler:
1. Mahkeme tecrübesinin umumileştirilmesi ve mahkeme istatistiğinin tahlili şubesi: (+994 12) 496-58-16
2. Uluslararası ilişkiler şubesi: (+994 12) 496-58-17
3. Analitik ve mevzuatın sistemleştirilmesi şubesi: (+994 12) 493-39-83
4. Vatandaşların kabulü ve müracaatları şubesi: (+994 12) 498-72-69
5. Bilgi Teknolojileri şubesi: (+994 12) 496-58-04
6. Mahkeme deneticileri sektörü: (+994 12) 496-58-09
7. Yüksek Kurul sekreterliği: (+994 12) 598-36-09
8. Ceza davaları mahkeme dairesi sekreterliği: (+994 12) 493-96-77
9. Hukuk davaları mahkeme dairesi sekreterliği: (+994 12) 493-18-84
10. Askeri mahkemelerin davalarıyla ilgili mahkeme dairesi sekreterliği: (+994 12) 493-95-11
11. İktisadi davalara ilgili mahkeme dairesi sekreterliği : (+994 12) 493-74-30Oxunub: 112058