Ana Sayfa    » BİLİM    » Bilim    » Azerbaycan\'da bilim politikası   

Azerbaycan\'da bilim politikası

  

Son yıllarda Azerbaycan\'da yapılan başarılı reformlar, yapılanma çalışmaları, ekonomide yaşanan gelişmeler, petrol sektörünün gelişimi olumlu sonuçlara yol açmış, bölgelerin sosyo-ekonomik gelişimi, insanların sosyal durumunun iyileştirilmesi yönünde önemli addımlar atılmıştır. Devlet politikasının temel yönlerinden biri de bilim, eğitim ve kültür alanına gösterilen ilginin davamlı sürdürülmesi, bilimsel ve teknik potansiyelin korunması ve güclentirilmesi, bilim ve eğitim alanında yüksek profesyenel kadroların eğitimi, onlara kayğı gösterilmesi, toplumda bilimsel işçilerin otoritesinin arttırılması alanında bir takım önemli kararların kabul edilmesi olmuştur . 
Hazırda Azerbaycan Ulusal Bilimler  Akademisinde  (AUBA)bilimsel faaliyetin etkinliğinin daha da arttırılması, ülkenin diğer bilimsel kurumlarında ve yüksek okullarında yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların koordinasyonu, onların sonuçlarının sosyo-ekonomik ve diğer alanlarda uygulanmasının sağlanması, ilim (bilim) kadrolarını doğru kullanma ve yerleştirme amacıyla belirli tedbirler alınmaktadır. 
Günümüzde çağın gereklerine uygun olarak AUBA -nın İdari Heyeti önemli sosyo-ekonomik sorunların çözümünde bilimin ve tekniğin rolünün yükseltilmesi, devletin bilgi kaynaklarının artırılması ve yenilik (innovasion) işlerinin hızlandırılması amacıyla Azerbaycan\'da bilim sektörünün gelişme stratejisini hazırlamıştır. 
Stratejinin temel amaçları şunlardır: 
- Azerbaycan biliminin kuruluşunu ve içeriğini ülkenin mevcut ve ileri telepleri ve ihtiyaçları açısından belirlemek. 
- Ülkede bilimin dünyadakı bilim, teknik ve teknoloji gelişmesine uyğun teşkilini sağlamak;
- Bilimin ülkenin ekonomik gelişiminde rolünü artırmak; - Bilim alanında mevcut kadro potansiyelini, aynı zamanda bilimsel araştırma sorunları ile uğraşan  uzman ve aynı zamanda ilimde profesyonel yöneticilik görevlerini gerçekleştirmeye kadir olan kadroların hazırlığını sağlamak; 
- Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde temel ve uygulamalı araştırmaların önceliklerini ülkenin önemli sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümüne uygun belirlemek; 
- Temel bilimler üzere araştırmalarını genişletmek; 
- Bilim ve teknik alanında yönetim (işletme) sistemini iyileştirmek; 
- Bilimsel araştırma kurumlarının ve genelllikle bilimin finans teminatı mekanizmalarını geliştirmek; 
- Bilimsel ve teknik altyapını modernleşdirmek; 
- Bilimin normatif hukuki altyapısını oluşturmak; 
- Yüksek nitelikli profesyenel bilimsel kadroları hazırlamak; 
- Bilimsel okulların korunması ve davamlılığını sağlamak; 
- Bilimin, eğitimin ve üretimin entegrasyonunu sağlamak; 
- Bilimsel çalışanların sosyal durumunu esaslı şekilde iyileştirmek; 
- Bilimin bilgi desteklenmesini güçlendirmek; 
- Uluslararası bilimsel ilişkileri derinleştirmek; 
- Azerbaycan biliminin uluslararası bilim mekanına entegrasyonunu güçlendirmek; 
- Bilimsel araştırma ve yenilik (innovasion) politikalarının semeresini artırmak; 
- Ülkeyi teknolojik açıdan modernleşdirmek; 
- Bilimsel potansiyelin ülkenin ulusal güvenliginde aktif katılımı sağlamak; 
- Halkımıza ait milli-manevi değerlerle ilgili yönlerde birçok meseleleri yeniden azerbaycançılıg mefkuresi yönümünden incelemek; 
- Bilimsel potansiyeli ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel-manevi gelişimine yöneltmek. 
Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde bilimin gelişmesi devletin ekonomik, siyasi, sosyal, hukuki, manevi, kültürel ve ulusal güvenlik alanlarını kapsayan politikasının öncelik yönlerinden biridir. Bu trateji aşağıdaki görevleri öngörüyor:
- Doğa, teknik, sosyal ve insani bilimlerin, fenlerarası sorunlarla ilgili araştırmaların geliştirilmesi, aynı zamanda çevrenin güvenli muhafazası, davamlı gelişimi, ayrıca tebabetin temel sorunları ile ilgili konuların esaslı (temelli) biçimde araştırılması; 
- Temel bilimler üzere araştırmaların genişletilmesi amacıyla gerekli maddi ve teknik bazanın oluşturulması; 
- Devletin ekonomik, siyasi, sosyal ve diğer alanlarda yükselişini sağlamak amacı ile bilim ve teknoloji başarılarının uygulanması; 
- Milli-manevi deyerlerin, Azerbaycan kültürü ve tarihinin objektif, kavramsal ve bütün olarak incelenmesi; 
- Sosyal ve insani (humanitar) bilim dallarında eski Sovyet metodolojisi geleneklerinin ulusal çıkarlara uygun yaklaşımlarla, azerbaycançılıg felsefesi temelinde formalaşdırılmış yeni prensiplerle evezlenmesi; 
- Bilimsel ve teknik gelişmeler kötüye kullanımının önlenmesi; 
- Bilimsel araştırmalarda ve eksperimentlerde etik ilkelere amel eden teknolojilerin ve mekanizmaların geliştirilmesi; 
- Devletin milli güvenlik politikasının uygulanmasında bilimin rolünün artırılması;
- Insani (humanist) ve sosyal bilim dallarının ortak çalışmaları ile azerbaycançılıg mefkuresinin (davasının) kavramsal bilimsel esaslarının hazırlanması; 
- Bilimsel işçilerin çalışma koşullarının ve sosyal korumasının iyileştirilmesi; 
- Doğal ve tehnogen felaketlerin, yıkıcı sosyal süreçlerin öngörüsü, önlenmesinin bilimsel esaslarının hazırlanması; 
- İnsanın şu veya şu alandakı faaliyet etkinliğinin yükseltilmesine yönelik innovasiyaların (yeniliklerin) son dönem teknoloji, ekonomik, çevresel, yönetim, askeri, siyasi, kültürel-sosyal, hukuki vb türlerinden Azerbaycan\'da da geniş boyutta kullanılma; 
- Doğal servetlerden verimli ve olumlu olarak kullanımın genişletilmesi; 
- Sanayinin (endüstrinin) hızlı gelişimi ve iklim değişikliği ile ilgili çevresel sorunların çözümü yönünde araştırmaların genişletilmesi; 
- Sosyal, siyasi, ekonomik, manevi ve çevresel risklerin araştırılması ve önlenmesi için bilimsel esasların hazırlanması; 
- Kültürel ve manevi-ahlaki aşınmaların öngörülmesi (prognozlaştırılması) ve önlenmesi üzere bilimsel esasların geliştirilmesi; 
- Sosyal yönetimin üstün ilkelerinin bilimsel metodoloji esaslarının belirlenmesi, pratik hukuki modellerin  hazırlanması; 
- Toplumun tüm faaliyet alanlarını kapsayan bilimsel izleme sisteminin oluşturulması. 
Belirtilen görevlerin yerine getirilmesi Azerbaycan Devletinin güçlendirilmesine, toplumun entelektüel potansiyelinin gelişmesine yönelik önemli faktörlerdir.Oxunub: 113565