Ana Sayfa    » BİLİM    » Bilim    » Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (AUBA)   

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (AUBA)

  


Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin bilimsel ve teknik politikasını hayata geçiren yüksek devlet kurumudur. Akademi Azerbaycan\'da bilimin gelişmesine direkt etki sağlıyor ve Azerbaycan\'da tüm bilimsel kuruluşların ve yüksek okulların bilimsel faaliyetlerini koordine edir, yönlendiriyor, cumhuriyette bilimin gelişmesini düzenliyor ve sağlyor. Onun önemli fonkisyonu doğa, teknik, sosyal ve insani (humanitar) bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmakla yeni bilgiler edinip, ülkenin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmaktır. 
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi 1945 yılında kurulmuştur. Bu dönem içinde Bilimler Akademisi dev bir örgüte, temel araştırmaların önemli merkezine dönüşmüştür. Akademinin kurulması asırlardan beri Azerbaycan\'da bilimsel tefekkürün şekillenmesinin doğal sonucu olmuştur. 60 yıl içinde Akademi\'de elde edilmiş bilimsel sonuçlar, birçok buluşlar (ihtiralar), hazırlanmış yüksek profesyenellik kalitesine sahip kadrolar bugün bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin demokratik ve hukuk devlet gibi şekillenmesinte önemli röl oynamıştır. 
Akademinin faaliyeti dünyada kabul edilmiş, aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyetinin çıkarlarindan doğan modern bilimsel yönlere uygun kurulmuştur. Akademi\'de bilimin ayrı-ayrı alanları üzere bilimsel bölümler, bilimsel hizmet ve sosyal hizmet kurumları faaliyet göstermektedir. 
Akademi kendi terkipine (içinde) seçilen Akademi üyelerini (gerçek üyeleri, muhabir üyeleri, yabancı üyeleri), onursal doktorları, Akademinin bilimsel, bilimsel hizmet, eğitim ve sosyal-hizmet kurumlarında çalışan ilm işçileri ve uzmanları birleştiriyor.
Akademinin yüksek organı onun gerçek üyelerinden, muhabir üyelerinden ve dış üyelerinden oluşan Genel toplantıdır. Akademinin görevlerini ve işlevlerini gerçekleştiren yönetim kurumu onun İdari heyetidir. İdari Kurulu Akademinin başkanıdan (prezidentinden), birinci vitse-prezidentinden, vitse-prezidentlerinden, akademisyen-sekreterden, bilimsel bölümlerin akademisyen- sekreterlerden ve diğer üyelerinden oluşur. İdari Heyete Akademinin başkanı (prezidenti) başkanlık ediyor. İdari Kurula bağlı bilimsel, bilimsel hizmet, eğitim ve sosyal-hizmet kurumları, ansiklopedi, dergi ve diğer bilimsel yayınların binaları, bilimsel Şuralar, komiteler, komisyonlar ve Konseyler faaliyet göstermektedir. 
Günümüzde Azerbaycan Ulusal Bilimler Akdemisinde 10300 den yukarı ilmi işçi çalışmaktadır. Bunların içerisinde 5500 civarında ilmi işçi, 500 civarında profesor-doktor, 2000\'den yukarı Phd. Vardır. Akademinin 60 gerçek üyesi ve 107 muhabir üyesi var. Onlar Akademinin ve başka kurumların bilimsel-araştırma kuruluşlarında faaliyet gösterirler. 

Belirli yıllarda Azerbaycan\'ın en görkemli âlimleri Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisinin Başkanı görevini yürütmüştür: 
Mirkasımov Mir Esedulla Mir Elesger oğlu 
Memmedeliyev Yusuf Haydar oğlu 
Aliyev Musa Mirze oğlu 
Halilov Zahid İsmayıl oğlu 
İsmayılov Rüstem Hacıalı oğlu 
Abdullayev Hasan Memmedbağır oğlu 
Salayev Eldar Yunus oğlu 
Magsudov Feramez Gezenfer oğlu vb 
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi altı bilimsel bölümden oluşmaktadır: 
Fizik-Matematik ve Teknik Bilimleri Bölümü, 
Kimya Bilimleri Bölümü, 
Yer Bilimleri Bölümü, 
Biyoloji Bilimleri Bölümü, 
İnsani (humanitar) ve Sosyal Bilimler Bölümü 
Nahçıvan bölgesel (regional) Bölümü (nahçivan Bilmler Akademisi). Bilimsel bölümlerin içinde (terkipinde) bilimsel ve bilimsel hizmet kurumları, problem (sorun) konseyleri, komisyonlar, komiteler, bilimsel kuruluşlar, bölümün profiline uygun bilimsel yayınlar vardır. Nahçıvan Bölümünde ise araştırmalar geniş bilimsel yönümleri kapsamaktadır. 
Akademi\'de 66 ilmi teşkilat, aynı zamanda 48 araştırma, 9 konstruktor-teknoloji müessesesi, 2 bölgesel bilimsel merkez, 4 müze, 2 gözlemevi (rasathane), 3 deney-deneme fabrikası ve Azerbaycan Ulusal Ansiklopedisi Bilimsel Merkezi faaliyet göstermektedir. 
Akademinin temel yapısal birimi temel ve uygulamalı araştırmalar yapan Enstitülertir. Enstitüler Akademinin önemli bilimsel yönlerine uygun olarak bilimsel araştırma çalışmaların planlarını hazırlıyor ve yerine getiryor, uluslararası bilimsel ve teknik işbirliğini gerçekleştiryor, bilimsel yayınlar tahsis ediyor, yayıncılık faaliyetini gerçekleştiriyor. 
Bölgesel bilimsel merkezler uygun bölgelerin doğal kaynaklarını, tarihini, kültürünü ve sosyo-ekonomik gelişiminin çeşitli problemlerini-sorunlarını öğreniyor. 
Akademi\'de Azerbaycan\'ın bir kaç binyıllık tarihine, çok yönlü ekonomisine, Azerbaycan halkının kültürünün tarihine, dil ve edebiyatının, sosyal-felsefi fikrinin, bilim ve incesenetinin (güzel sanat ve sanatçılık) zengin mirasına ait çok yönlü araştırmalar yapılmış ve değerli eserler yayınlaniştir.Oxunub: 70009