Ana Sayfa    » BİLİM    » Bilim    » Azerbaycan biliminin uğurları   

Azerbaycan biliminin uğurları

  

Azerbaycan ilmini dünyada tanıtan ana bilimsel başarılarını şöyle gruplaştırmak olur:
1. Neftçıharma (petrol çıkarma) alanında yeni yön olan radiotehnoloji uygulanması;
2. Jet motorlar için yeni tür yakıtın keşfi; (ihtirası –yaratılması)
3. Sürekli (devamlı)  gelişmenin amacı olan çevresel uygarlık (sivilizasiyon) (EcoCivil) kavramı-(konsepsiyonu);
4. Tebaşir mollyuska faunasının (belemnitler) Kompleksleri (sistimi) konusunda eğitim;
5. Etil alkolü molekulasının trans-kontormerinin dönme spektrinin ilk olarak belirlenmesi;
6. Yüksek moleküler sistimlerde güçlü elektrik alanının etkisi ile oluşan elementar elektron ve moleküler süreçlerin incelenmesi;
7. On iki üyeli(yönlü) tsikllerin konformasion analizinin öğrenilmesi;
8. Güçlü gayri-hattı katmanlı Gase kristallerinde olayların araştırılması:
9. Koherent sinhronlaşmış kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonların makrokinetik teorisi; 
10. Yarımkeçiricilerin araştırılmasının-öyrenilmesinin elektromanyetik  (elctromagnit) dağılmaz yöntemleri;
11. Bilgi emalının (informasion analizi işlenmesi)  akustooptik yöntemleri;
12. Sivil havacılığın hava gemilerinde (uçaklar ta) uçuşların güvenliği sorunlarının (meselelerinin) bilimsel esasları (temelleri);
13. Fenollerin ve aminlerin kükürtlü töremelerinin antioksidan etkisinin mekanizmasının belirlenmesi;
14. Aralıksız çalışan teknolojik süreçlerin ve istehsalatların matematiksel modelleşdirilmesi ve optimal kontrol edilmesinin metodoloji esasları;
15. Nitrobirleşmelerin ve organik asitlerin bağlantı öğeleri (elementleri) ile karışık komplekslerinin alınma olasılığının keşfi (aşkar edilmesi);
16. Gayri sabit (stasionar) katalitik süreçlerin modelleşdirilmesi ve optimizasyonu teorisi ve ilkeleri;
17. İnsanda gastroduodenal kanamalarda ilk kez iğnesiz (tip enjeksiyonu) inyektorun uygulanması,
18. Hipertansiyon ve hipotoniya hastalıklarının çocuklarda ve erişkinlerde sınıflandırması;
19. Türk dillerinin mantığı tipinin yaratılması ideyasi.Oxunub: 65358