Ana Sayfa    » BİLİM    » Bilim    » Azerbaycan\'da bilimin gelişim yönleri   

Azerbaycan\'da bilimin gelişim yönleri

  

Bilimin gelişmesi Azerbaycan\'da devlet politikasınta önemli hatlartan biridir. Uluslararası ilişkilerde siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknik, çevresel ve bilgi içerikli unsurların müstesna röl oynaması Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin ulusal çıkarlarının yerine getirilmesinde gelişmiş bilimin uykulanması büyük katkı  veriyor. Çünki devletin sosyo-ekonomik kudreti, ülkenin savunma yeteneği ve ulusal güvenliği, toplumun kültürel ve manevi kalkınması ve halkın refahı bilimin gelişme düzeyi ile direct ilgilidir.
Günümüzde Azerbaycan\'ın devlet bağımsızlığına, sosyo-ekonomik ve kültürel-manevi gelişmesine, sosyal, siyasal istikrarına, ulusal güvenliğine, ülkenin uluslararası aleme etkin entegrasyonunu, aynı zamanda bu süreçte maddi manevi değerlerin korunmasına hizmet eden Azerbaycan biliminin gelişme yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1. AUBA-da ve ülkenin diğer bilimsel araştırma kurumlarında ve yüksek okullarında yapılan temel (fundamental) araştırmaların verimliliginin arttırılması, onların sonuçlarının sosyo-ekonomik ve diğer alanlarda uygulamasının sağlanması;
2. Azerbaycan\'da bilimsel ve teknik potansiyelin korunması ve geliştirilmesi, nüfusun sağlığının korunmasında ve çevresel güvenliğin sağlanmasında bu potansiyelin verimli kullanılması, devletin bilgi kaynaklarının artırılması ve yenilik (innovasion) süreçlerinin hızlandırılması;
3. Bilim kurumlarında ve yüksek okullarda yapılan bilimsel araştırma faaliyetlerini koordine etmek ve yönlendirmek üzere işin daha da güçlendirilmesi;
4. Bilimde tekelçilik etmeni istisna eden demokratik rekabet ve yarışma biçimlerinin geniş kullanması, ülke âlimlerinin yaratıcılık potansiyelinin tam kullanılması için ortamın oluşturulması;
5. Bilimsel kurumlarda çokiçli (compleks) amaçlı programların hazırlanması ve onun finans teminatının yarışma bazında uygulanması;
6. AUBA-nın uluslararası bilimsel proje ve programları gerçekleştiren merkeze dönüşmesi için ortamın oluşturulması, bilimsel mübadele çerçevesinde yabancı akademisyenlerin işe alınması deneyiminin genişletilmesi;
7. AUBA-nın yüksek vasıflı profesyenel bilimsel eğitim alanında faaliyetlerinin geliştirilmesi, ülkenin yüksek okulları ile işbirliğinin güçlentirilmesi;
8. Yabancı ülkelerde eğitim ve tecrübe gömek yoluyla yüksek vasıflı profesyenel kadroların hazırlanması.Oxunub: 18337