Ana Sayfa    » BİLİM    » Bilim    » Azerbaycan\'da bilimsel enstitü ve kurumlar   

Azerbaycan\'da bilimsel enstitü ve kurumlar

  

Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde bilimsel araştırmalar aşağıdaki  listede gösterilen araştırma kurumlarında yapılır:
- AMEA-nın bilimsel araştırma kurumları:
- Bakanlık, devlet komiteleri, sehmdar dernekler ve şirketlere bağlı  alan  bilimsel araştırma kurumları;
- Yüksek egitim kurumlarında kafedra, laboratuvar ve çeşitli bilimsel araştırma kurumları.
Azerbaycan\'da bilimin en ileri alanlarını kapsayan ve ülkenin temel bilimsel kurumu olan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi yapısına dahil olan 36 bilimsel enstitü ve kurum faaliyet göstermektedir. Bu enstitü ve kurumlar 5 bölümde birleşiyor:

Fizik-Matematik ve Teknik Bilimleri Bölümü
• Fizik Enstitüsü
• Akad. E.Hüseynov adına Kibernetika Enstitüsü
• Matematik ve Mekanik Enstitüsü
• Nasiraddin Tusi adına Şamahı Astrofizik Rasathanesi
• Radyasyon Sorunları Enstitüsü
• Bilgi Teknolojileri Enstitüsü

Kimya Bilimleri Bölümü
• Akad.Y.H.Memmedeliyev adına Petrol-Kimya Prosesleri Enstitüsü
• Kimya Sorunları Enstitüsü
• Akad. E.Kuluyev adına Aşgarlar Kimyası Enstitüsü
• Polimer Materialları Enstitüsü
• Petrol-Kimya Prosesleri Enstitüsü Deney-Sanayi Fabrikası
• Mineral hammaddenin Kompleks Emalı Üzere Özel Konstruktor-Teknoloji Bürosu

Yer Hakkında Bilimler Bölümü
• Jeoloji Enstitüsü
• Akad. H. Aliyev adına Coğrafya Enstitüsü

Biyoloji Bilimleri Bölümü
• Botanik Enstitüsü
• Zooloji Enstitüsü
• Genetik Kaynaklar Enstitüsü
• A.İ.Garayev adına Fizyoloji Enstitüsü
• Toprak ve Agrokimya Enstitüsü
• Mikrobiyoloji Enstitüsü
• Merkezi Nebatat bağı
• Merdekan Dendrarisi

İnsani (humanitar) ve Sosyal Bilimler Bölümü
• A. Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü
• Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü
• Ekonomi Enstitüsü
• Felsefe ve Siyasi-Hukuki Araştırmalar Enstitüsü
• Akademik Ziya Bünyadov adına Oryantalizm (şarkiyat) Enstitüsü
• İnsan Hakları Bilimsel Araştırma Enstitüsü
• Nizami adına Edebiyat Enstitüsü
• Nesimi adına Dilbilim (dilcilik) Enstitüsü
• M. Fuzuli adına Elyazmalar Enstitüsü
• Mimarlık ve Sanat Enstitüsü
• Ulusal Azerbaycan Tarihi Müzesi
• Folklor Enstitüsü
• N. Gencevi adına Ulusal Azerbaycan Edebiyatı Müzesi
• Hüseyin Cavidin Ev MüzesiOxunub: 57922