Ana Sayfa    » PETROL    » Petrol politikası   

Petrol politikası

  

Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve siyasi istikrarı güçlendikçe ülkede demokrasi ve piyasa ilişkileri da hızla gelişmiş, dünya ekonomisine entegrasyon için şartlar oluşmuştur.
Hükümet politikaları sonucunda Azerbaycan Kafkasya ve Hazar bölgesinin jeopolitiğinde önemli rol oynamaya başlamıştır.
Azerbaycan sadece petrol ve gaz rezervlerine göre değil, aynı zamanda Karadeniz ve Hazar bölgesinde sahip olduğu konumuna göre ABD, Avrupa ve Asya devletlerinin çıkarlarının kesiştiği jeopolitik merkez haline gelmiştir. Petrol ve doğalgaz üretimi, dünya pazarına çıkarılmasıyla ilgili büyük projelerin uygulanması sayesinde Hazar bölgesi 21. yüzyılda dünyanın önemli bölgelerinden biri haline gelmiştir.
20 Eylül 1994’de \'\'Hazar’ın Azerbaycan Sektöründe Yerleşik Azeri, Çırak ve Güneşli (Derin Bölüm) Yataklarının (AÇG) İşlenmesi ve Üretiminde Pay Dağılımı” Sözleşmesi imzalandı. Sonralar “Asrın Anlaşması” adıyla bilinen bu sözleşme yabancı şirketlere Azerbaycan’da yeni sözleşmelerin imzalamaları üçün geniş yol açtı. 1994’den itibaren SOCAR ve yabancı petrol şirketleri arasında karbonhidratların aranması, üretimi ve dağılımıyla ilgili 27 sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşmelerin Azerbaycan petrol politikası açısından önemi şu şekilde sıralanabilir:
• Sözleşmelerin uygulandığı dönemde petrol sanayisi altyapısı önemli ölçüde yenilecek ve petrol sanayisi için yeni, güçlü bir altyapı oluşacaktır.
• Ülke ekonomisinin diğer alanlarına yatırım akını sağlanacak. 
• Azerbaycan yeni, muasır teknolojiler elde edilecek. 
• Azerbaycan’da çok sayıda yeni işletmeler tesis edilecek ve yabancı petrol şirketlerine hizmet sunacaklar. 
• Banka ve sigorta sektörünün gelişimi hızlanacaktır. 
• Sivil toplum kanunları çerçevesinde çalışacak girişimcilerin yeni tabakası şekillenecektir.
• Yabancı şirketlerin vergileri sayesinde bütçe girdilerinin miktarı önemli ölçüde artacak.
• Değişik sanayi ve hizmet alanlarında binlerle yeni işyeri açılacaktır. 
Bunların sonucunda ülkede güçlü ekonomik potansiyel oluşacaktır. Böyle bir ortamın oluşması Azerbaycan’ın bağımsızlığının korunarak daha da güçlenmesine imkan verecektir.Oxunub: 45741