Ana Sayfa    » PETROL    » Petrol kuruluşları    » Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu – ARDNF   

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu – ARDNF

  


1994’den itibaren Azerbaycan Cumhuriyetinde uygulanan petrol stratejisi çerçevesinde yabancı yatırımcılarla ülkede petrol ve doğalgaz rezervlerinin ortak işlenmesini öngören birçok anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaların uygulanmasından elde edilen ilk gelirlerin semereli kullanımı meselesi de gündeme gelmiştir.  Böyle bir mekanizmanın oluşturulması amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 29 Aralık 1999 tarihli kararnamesiyle Devlet Petrol Fonu tesis edilmiştir.
Bu kurumun vazifesi petrol ve doğalgaz araması ve işlenmesine ilişkin anlaşmaların uygulanmasından ve ayrıca kurumun kendi faaliyetlerinden elde olunan kaynakların toplanması ve verimli kullanımı amacıyla aşağıdaki mühim hususları gerçekleştirmektir:
Büyük döviz girdileri ortamında ülkede makroekonomik istikrarın korunması ve maliye ve vergi disiplininin sağlanması, aynı zamanda petrol gelirlerine bağımlılığın azaltılması ve petrol dışındaki alanların geliştirilmesi
Petrol ve gazın geri dönüşü olmayan bir kaynak olduğunu dikkate alarak elde edilen gelirlerin kuşaklar arasında eşit dağılımı ve gelecek nesiller için rezerv kaynakların toplanması.
Ülkenin sosyal ve ekonomik terakkisiyle ilgili önemli ulusal projelere finansman sağlanması.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu kaynaklarının vesaitlerinin toplanması ve harcanmasını Denetim Kurulu denetler. Denetim Kurulu - yıllık bütçe taslağını, yıllık faaliyet rapor ve mali raporunu, mali denetim raporuyla birlikte inceler ve görüş bildirir.  Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Denetim Kurulunun üyeleri devlet organlarını ve sivil toplum örgütlerini temsil ederler.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 27 Kasım 2008 tarihli ve 73 sayılı emrine uygun olarak Denetim Kuruluna 7 üye atanmıştır. Oxunub: 84632