Ana Sayfa    » DİL    » Azerbaycan dilinin grameri    » Frazeoloji (Deyim Bilimi)   

Frazeoloji (Deyim Bilimi)

  

Deyim grupları, konuşmaya    anlamlılık ve edebilik  katan;    aktarılan düşünceyi daha manalı kılan  dil birimlerindendir. Bu tür gruplar kalıp şekilleriyle bilinir. Bunların içerisindeki kelimeler ayrıldığında asla ifade ettikleri anlam korunamaz, aynı zamanda da tamlama içerisinde olduklarında kelimeler ayrı ayrılıkta gerçek anlamlarını ifade etmez. Bu tür ifadeler bir bütün halindeyken bir anlam ifade ederler. Bu anlamda, bu tür ifadeler Azerbaycan dilinde “sabit ifadeler” diye tanımlanır.   Genelde deyimler mecazi anlam taşırlar.  Örneğin: yüreği hoplamak, kalbine dokunmak, kendini ele alamamak,  görür gözü olmamak, burun sallamak vs. deyimler cümle içerisinde bir kelime gibi algılanır. Deyimlerin  temel özellikleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz:
1. Deyimlerin yapısı sabittir.
2. Bu ifadeler dilde hazır şekilde bulunur.
3.  Deyimleri oluşturan kelimeler özgün anlamlarını bu tamlamalar içerisinde kaybeder, grup içerisinde yalnızca yeni mecazi anlamlarında kullanılırlar.
4. İki ve daha fazla kelimeden oluşurlar.
5.  Deyimler  tam bir kelime birimidir, sözlüklerde tam halleriyle yer alırlar.
6. Çoğunluğu tek kelime ile ifade edilebilir. 
7. Cümlede parçalanmadan bir sentaks üyesi gibi yer alırlar.Oxunub: 23298