Ana Sayfa    » FOLKLOR    » Folklor örnekleri    » Bulmacalar   

Bulmacalar

  

Bilgi edinmek, gerçeklerden haberdar olmak, hayat hakkında pek çok olay ve gerçeğin görünen ve görünmeyen yönlerini sanatsal biçimde imgeleştirmek yolu ile oluşturulan ilginç türlerden birisi de bulmacalardır. Bulmacaların varoluş tarihi çok eskidir. Kaşgarlı Mahmut “Divani lügat it Türk” isimli eserinde bulmacaların Türk kabileleri arasında “tabzuz” adı ile bilindiğini anlatılmaktadır. Türkler bulmaca için “bilmece”, “tapışmak”, “matal”, “uşuk (şuk)” gibi isimler ve başka tanımlamalar da kullanmaktadırlar. 

Bulmacalar içeriklerine göre aşağıdaki gibi gruplandırılırlar:
1. Gökyüzü cisimleri, doğa olayları, su ateş, rüzgâr ve toprak hakkında bulmacalar;
2. Bitkiler âlemi ile ilgili bulmacalar;
3. Hayvanlar âlemi ile ilgili bulmacalar;
4. İnsan, insanın organları, giyim ve süs eşyaları, yaşayışı, ev ve maddi eşyaları ve silahlar ile ilgili bulmacalar
5. Tat ve yemekler ile ilgili bulmacalar;
6. Müzik ve müzik aletleri ile ilgili bilmeceler;
7. Teknik gelişmeler ile ilgili bulmacalar;
8. Çeşitli konularda bulmacalar;
9. Çocuk bulmacaları

Örnekler: 
Bir sinide iki tavuk, biri sıcak biri soğuk. (Ay ve Güneş), 
Aşmaz uçmaz, yere düşse beli kırılmaz. (Yaprak),  Çit üste çal horoz (balkabağı),  O hangi hayvandır ; annesinden sakallı doğar? (Keçi) , Suya girer lillenir, sudan çıkar dillenir (Bukov) , Bir kuşum var, düz uçar. (Kurşun) , Beyaz tepside beyaz tepe. (Pilav)  vs.Oxunub: 132472