Ana Sayfa    » FOLKLOR    » Folklor örnekleri    » Efsane ve rivayetler   

Efsane ve rivayetler

  

Efsane, olmuş veya olması mümkün olan edebî gerçeklere, astral tasavvurlara, yaşam ve toplum olaylarına ilişkin gerçekliklere dayanır. Bu örnekler modern çağ ve yaşam için örnek olabilecek; insana estetik zevk veren, onu düşündüren, dönemin eksiklikleri ve çelişkileri ile insanı yüz yüze getiren hayat materyalleriyle temellenir. Azerbaycan efsanelerinin en eski örnekleri olarak görülen Med efsaneleri Heredot\'un “Tarih” adlı eseri aracılığıyla günümüze kadar gelebilmiştir. Azerbaycan sözlü edebiyatı tarihî olarak efsaneleri ile zenginleşmiştir. Masalların terkibinde, bazen masal, efsane gibi öğrenilen bu örneklerin bize kadar geleni, 1822 yılında basılmış olan “Şirvan” ve “Şabran” adlı toponomik eserlerdir. Efsaneler genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:
1. Astral tasavvurlar, gökyüzü cisimleri ve burçlarla ilgili (kozmogonik) efsaneler,
2. Bitki ve hayvanat âlemi ile ilgili (zoonomik) efsaneler,
3. Toponomik (coğrafya ve yerle ilgili) efsaneler,
4. Tarihî şahsiyetler, memleket, aşiret ve kavim ismi ile ilgili (etnonomik) efsaneler,
5. Dinî efsaneler.
Azerbaycan efsaneleri içerisinde,  Maral, Kuğu,  Turaç, Şanapipik, Camış Taşı, Kız Keyreti, Lala Efsanesi,  Dede Güneş,  Sumgayıt,  (Göyçe, Gökçe) Sevan Gölü, Hazretbaba , Şah Dağ , Hızır , Bayat , Avşar , Nuh Tufanı gibi efsaneler halk arasında yaygındır ve millî karakteri ile özgünlük kazanmıştır

Azerbaycan Rivayetleri
Azerbaycan halk nesrinin oluşmasında özel yeri olan türlerden biri de rivayetlerdir. Rivayetlerde uzak ve yakın dönemin tarihî gerçekleri özüne bağlılığı korumakla birlikte sanat düşüncesine mahsus gerçekliği ve açıklığı de korur.  Rivayetler  somut   bir olayı, gerçekliği ve hakikati kapsamaktadır. Rivayetler ibret verici bir sonla biter. Azerbaycan rivayetleri üçe ayrılır:
1. Ahlaki-ibret verici rivayetler,
2. Toponomik rivayetler (coğrafyaya, yer adlarına dayalı rivayetler),
3. Dinî rivayetler.
Birinci grup rivayetlerde esas amaç ahlaki-ibret verici unsurları aşılamak olsa da, ikinci grup rivayetler esasen halk hayatı, yaşamları; nehir, dağ, köy vb. isimleri ile ilgili meydana gelenlerdir. Bununla ilgili olarak Beşparmak Dağı, Pirabcabar,  Selcanboyat,  Pirsaat vs. ile  ilgili  rivayetler gösterilebilir. Üçüncü grup rivayetlerde de ibret verici bir son ile dikkat çekilir. Onlar içerisinde ayrı ayrı peygamberler, kutsal aileler, hoca ve gaziler konusunda gerçek olay ve hakikatlere dayanan rivayetler vardır. Örneğin, Süleyman peygamber ile ilgili rivayetler üçüncü gruba ait en ilginç rivayetler olarak kabul edilmektedir.Oxunub: 71542