Baş səhifə    » SƏHİYYƏ    » Həkimlər    » Bəhmənyar Əl-Azərbaycani   

Bəhmənyar Əl-Azərbaycani

  

İbn Sinanin tələbəsi olmuşdur. Fəlsəfəyə aid “Ət-Təhsil” (“İdrak”) əsərində Bəymənyar bir sıra tibbi mövzulara da toxunur. Müəllif, Əbubəkir İbn Zəkəriyyə Razinin, Əli İbn Abbasın, Əbu Reyhan Birunini, əl-Kindinin və Şərqin başqa böyük alimlərinin tibbi əsərləri ilə yaxından tanış idi.Oxunub: 77671