Baş səhifə    » SƏHİYYƏ    » Həkimlər    » Yusif İbn İsmayil Xoyi   

Yusif İbn İsmayil Xoyi

  

XIII-XIV əsrlərin ən tanınmış əczaçı alimlərindən idi.  O, Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərində anadan olmuş, orada tibb üzrə təhsil almış, sonralar isə Bağdada üz tutub, orada xəlifələrin saray həkimi olmuşdu. 1311-ci ildə Yusif ibn İsmayıl bütün Şərqdə şöhrət tapmış “Cameyi-Bağdadi” (“Bağdad toplusu”) adlı əczaçılıq ensiklopediyasını  əsərini yazmışdı. Kitabda bir neçə min dərman bitkisindən, mineral və tibdə istifadə olunan heyvanlardan bəhs olunur.Oxunub: 357178