Baş səhifə    » SƏHİYYƏ    » Həkimlər    » Zəhra Salayeva   

Zəhra Salayeva

  

Azərbaycan nevropatoloqu. Tibb elmləri doktoru professor (1967), əməkdar elm xadimi 1981 –ci ilə qədər N. Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun sinir xəstəlikləri kafedrasının müdiri olmuşdur (1967 ildən).
Tədqiqatı, əsasən, Azərbaycanda neyromalyariyaya, hemorrakik ensefalitin klinika və patomorfologiyasına həsr edilmişdir. 
Müəllifi olduğu əsərlər bunlardır: Nevropatologiyadan praktikum (dərslik), B., 1962; Beyin qan-damar xəstəlikləri, B., 1964; Neyrogenetika (dərslik), B., 1977; Sinir xəstəlikləri, B., 1982; Qemorraqiçeskiy gnüefalit v Azerbaydcane, B., 1968.Oxunub: 69037