Baş səhifə    » SƏHİYYƏ    » Həkimlər    » Mahmud İbn İlyas   

Mahmud İbn İlyas

  

Məşhur Azərbaycan təbiblərindəndir. Təbrizdə anadan olmuşdu, sonralar Şiraza köçmüş və uzun müddət orada işləmişdi. Tibb üzrə fundamental “Kitabül-havi fi elmül mədavi” (“Tibb elmini tam əhatə edən kitab”) əsərinin və başqa qiymətli kitabların müəllifidir. Yüzlərcə dərman bitkiləri və başqa təbii müalicə üsulları haqqında məlumat vermişdi. Bu alim İranda və başqa Şərq ölkələrində böyük şöhrət qazanmışdı.  
Oxunub: 501122