Baş səhifə    » İNCƏSƏNƏT    » Azərbaycanın muzey eksponatları    » Arxeolji tapıntılar   

Arxeolji tapıntılar

  


Aşağıda adları sadalanan maddi mədəniyyət nümunələrini səhifənin sonundakı “Yazıya aid fotolar” bölümündən sıra nömrəsinə uyğun olaraq izləyə bilərsiniz:

1. Şəbəkəli xəncəl (e.ə IX-VIII əsrlər), qolbaqlar, (e.ə. VII-V əsrlər). Tunc
2. Boz gildən qab (e.ə X əsr)
3. Qolbaqlar. Tunc (e.ə II-I əsrlər)
4. Boz gildən kasa ağ inkrustasiya (başqa bir material üzərinə qaxılan sədəf, sümük, qiymətli daş və s.-dən ibarət bəzək) ilə. (e.ə IX-VIII əsr)
5. Boz gildən qab (e.ə IX-VIII əsr)
6. Boz gildən kiçik fiqur (e.ə IX əsrlər)
7. Təkər üzərində - boz gildən hazırlanmış evin modeli (e.ə IX-VII əsr)
8. Qara gildən cihaz. (ətirli maddələri yandırmaq üçün) (e.ə X-IX əsr)
9. Boz gildən hazırlanmış uzunboğaz çəkmə ağ inkrustasiya ilə (e.ə IX-IX əsr)
10. Boz gildən cihaz. (ətirli maddələri yandırmaq üçün) (e.ə X-IX əsr) və oxların ucluqları (e.ə X-IX əsr)
11. Boz gildən qab (e.ə X-IX əsrlər)
12. Üstü parıltılı boz gildən qab (e.ə X-IX əsr)
13. Üzərində ağ inkrustasiya olan boz gildən küpə (e.ə X-IX əsr)
14. Üstü parıltılı boz gildən hazırlanmış qab (e.ə V-III əsr)
15. Boz gildən qab (e.ə IX əsr)
16. Qab (e.ə IX əsr). Tunc
17. Boz gildən qab (e.ə VII-V əsrlər)
18. Boz gildən pindaterlər (e.ə IX-VIII əsrlər)
19. Üstü parıltılı boz gildən qab ( e.ə V-III əsrlər)
20. Boz gildən qab (e.ə V-III əsrlər)
21. Qara gildən qab (e.ə X-IX əsrlər)
22. Qırmızı gildən cihaz (ətirli maddələri yandırtmaq üçün) (e.ə X-IX əsrlər)
23. Boz gildən qab (e.ə V-III əsrlər)
24. Boz və qara gildən qablar (e.ə X-IX əsrlər)
25. Boz gildən qab (e.ə X-IX əsrlər)
26. Qırmızı gildən qab (e.ə II-I əsrlər)
27. Sarımtıl çəhrayılı saxsı qab (e.ə II-I əsrlər)
28. Qırmızı gildən qab (e.ə VII-V əsrlər)
29. Qırmızı gildən səhəng (e.ə II-I əsrlər)
30. Sarımtıl çəhrayılı saxsı qab (e.ə II-I əsrlər)
31. Qırmızı gildən vaz (e.ə II-İ əsrlər)
32. Şüşə qədəh (II əsr)
33. Şüşə qab (II-III əsr)
34. Şüşə flakon (III-IV əsrlər)
35. Şüşə mehtərə (I əsr)
36. Qırmızı gildən səhəngin boğazlığı (e.ə II-I əsrlər)
37. Qırmızı gildən əl mehtərəsi (e.ə II-I əsrlər) qırmızı-çəhrayı objıqa qab (e.ə II-I əsrlər)
38. Qırmızı və sarı saxsı qab (e.ə. II-I əsrlər)
39. Üstü alban yazısı ilə yazılmış qırmızı gildən şamdam (V-VI əsrlər)
40. Qırmızı gildən riton (e.ə II-I əsrlər)
41. Terrakotadan düzəldilmiş qadın heykəli (e.ə II-I əsrlər)
42. Tura təsvirli gümüşü boşqab (III-VIII əsrlər), gümüşü boşqab (III əsr)
43. Şüşə qab (III əsr), boz gildən taybuynuzlu şəkil təsvir olmuş qab (e.ə V-III əsrlər)
44. Yaşıl mina ilə örtülmüş qırmızı gildən astrolyabiya (bucaqölçən alət). (XV əsr)
45. Anqob yazısı ilə şirələnmiş boşqab (IX-X əsrlər)
46. Çoxrəngli anqob naxışlı şirələnmiş boşqab və səhəng (IX-X əsrlər)
47. Çoxrəngli, divar naxışlı ornamentli qab (XII-XII əsrlər)
48. Çoxrəngli divar naxışlı ornamentli qab (XII-XII əsrlər)
49. Şirələnmiş boşqabın bir hissəsi (XII-XIII əsrlər)
50. Ağ qeyri-şəffav şirələnmiş saxsı qab (XII-XIII əsrlər)
51. Ağ qeyri-şəffav şirələnmiş saxsı qab (XII-XIII əsrlər)
52. Naxışlı boşqabın bir hissəsi
53. Şirələnmiş boşqab və çıraq (XII-XIII əsrlər)
54. Yaşıl rənglə boyanmış qab (XII-XIII əsrlər)
55. Gildən düzəldimiş qab
56. Ştamp ornomentli gildən düzəldilmiş qab
57. Mavi rəngli şirələnmiş səhəng
58. Mavi fayansdan saxsı səhəng
59. Mavi rəngli şirələnmiş səhəng
60. Naxışlı gil qab
61. Misdən kəsilmiş qab
62. Tuncdan düzəldilmiş fiqur (XII-XIII əsrlər)
63. Minalı mis səhəng (XV-XVI əsrlər)
64. Şirələnmiş qabın bir hissəsi (XII əsr)
65. Bürünc çıraq (XII-XIII əsrlər)
66. Şirələnmiş səhəng (XII əsr)
67. Şirələnmiş ornamentli boşqabın bir hissəsi (XII-XIII əsrlər)
68. Şirələnmiş qab (XII-XIII əsrlər)
69. Şirələnmiş boşqabın bir hissəsi (XII əsr)
70. Ştamplanmış ornomentli dəmyə səhəng (XII-XIII əsrlər)
71. Sadə keramika, XI-XII əsr (II Bəndovan)
72. Qazıntılar zamanı dulusçuluq sobası (I Bəndovan)
73. Akvalanqist səhəng ilə (Svinovo adasının cənub buxdası)
74. Xəzər dənizinin sahillərində
75. Bitki, coğrafi ornamentlər və quş şəkilli kasa və boşqabın bir hissəsi, XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
76. Bitki və coğrafi ornamentlər həkk olunmuş qabın bir hissəsi XII-XIII əsr (I Bəndovan)
77. Quş və heyvan şəkili təsvir olunmuş su qabı XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
78. Quş şəkili təsvir olunmuş su qabının bir hissəsi. XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
79. Heyvan şəkili təsvir olunmuş su keramikası. XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
80. Gepard (ov pələngi) şəkili təsvir olunmuş su qabının bir hissəsi XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
81. Heyvan şəkili təsvir olunmuş su qabının bir hissəsi, XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
82. Heyvan şəkili təsvir olunmuş qabın bir hissəsi, XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
83. Stilləşdirilmiş quyruq “butu”, heyvan şəkilli təsvir olmuş qabın bir hissəsi XII əsr. (I Bəndovan)
84. Heyvan şəkili təsvir olunmuş su qabı, XII-XIII əsrlər (Bəndovan)
85. Epiqraflı su keramikasının bir hissəsi XII-XII əsrlər (I Bəndovan)
86. Naxışlı su keramikasının bir hissəsi XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
87. Su qabı və boşqabının bir hissəsi XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
88. Su keramikasından altlıq, XII-XII əsrlər (I Bəndovan)
89. Abşeronun cənub sahillərində stansiya dayanacağı (cənab Şoulan)
90. Seladon nimçə, XIII-XIV əsrlər
91. Su altı mağaralar
92. Tunc zınqırov və zəncir
93. Fars hərfləri ilə yazılmış keramik su qabın bir hissəsi (I Bəndovan)
94. Fars hərfləri ilə yazılmış keramik su hissəsi XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
95. Fars yazısı ilə yazılmış su qabının bir hissəsi (XIII-XIV əsrlər)
96. Fars yazısı ilə yazılmış keramik su qabının bir hissəsi XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
97. Yeni gəmi sobası tapılıb
98. Keramik çıraq, XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
99. Keramik çıraqlar XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
100. Yeni bir tapıntı
101. Burunlu keramik səhəng, XII-XIII əsr (I Bəndovan)
102. Günün yeni tapıntısı
103. Keramik yapma naxışlı qab, XII-XIII əsrlər. (I Bəndovan)
104. Ornametlər yapışdırılmış keramik qapaq, XII əsr (I Bəndovan)
105. Keramik şirələnmiş qapaq , XII-XIII əsrlər (I Bəndovan)
106. Bilgə rayonunda (əvvəlki “Bilbi” orta əsrlər dayanacaq portalı) tapılmış kitay fayansı (saxsı qab), XVI-XVIII əsrlər.
107. Tunc rəngli qızılı qab, XVI əsr (Bilgə)
108. Yeni sualtı tapıntı
109. Talış-muğan mədəniyyətinə aid yəhər şəkilli dəmir ülgücdən bürünc qılınc, e.ə VIII-VII əsrlər Oxunub: 498866