Baş səhifə    » İNCƏSƏNƏT    » Azərbaycanın muzey eksponatları    » Xalça və xalçaçılıq işləri   

Xalça və xalçaçılıq işləri

  


Aşağıda adları sadalanan maddi mədəniyyət nümunələrini səhifənin sonundakı “Yazıya aid fotolar” bölümündən sıra nömrəsinə uyğun olaraq izləyə bilərsiniz:

1. “Bico” xovlu (narın tüklü) xalçanın bir hissəsi (Şirvan)
2. “Qazax” xovlu xalça. XX əsr. Qazax
3. “Bico” xovlu xalça. XIX əsr. (Şirvan)
4. “Xanlıq” xovlu xalçanın bir hissəsi. Qarabağ
5. Çul (zili texnikası) - xovsuz xalça məmulatları, XIX əsr
6. Xovsuz xalçadan pərdə, XIX əsr
7. “Qollu cici” xovlu xalçanın bir hissəsi (Quba)
8. Xovsuz xalçanın bir hissəsi
9. “Qobustan” xovlu xalça, XIX əsr. (Şirvan)
10. Xurcun (kilim texnikası), XIX əsr
11. Xovsuz xalçanın bir hissəsi (vərni texnikası), XIX əsr (Qazax)
12. “Şıxlı” xovlu xalça XIX əsr. (Qazax)
13. Sujetli xalça, XIX əsr. (Qarabağ)
14. Xovlu xalçanın bir hissəsi (Təbriz)
15. “Şilyan” xovlu xalçanın bir hissəsi (Şirvan)
16. “Şaxnəzərli” xovlu xalçanın bir hissəsi (Quba)
17. “Şilyan” xovlu xalça. XIX əsr. (Şirvan)
18. “Naxçıvan” xovlu xalça. XVIII əsr. (Təbriz, cənubi Azərbaycan)
19. “Sirtcici” xovlu xalça. XIX əsr (Quba)
20. “Ovçuluq” xovlu sujetli xalça. XIX əsr. (Təbriz, cənubi Azərbaycan)
21. “Ovçuluq” süjetli xalçanın bir hissəsi. (Təbriz)
22. “Qırız” xovlu xalça, XVIII əsr (Quba)
23. Xovsuz xalça (zili texnika), XIX əsr (Bakı)
24. Xurcun (vərni texnikası), XVIII əsr
25. Xovsuz xalçanın bir hissəsi (qismi). (Zili texnikası)
26. “Qaşəd” xovlu xalça, XIX əsr. (Şirvan)
27. “Qolu cici” xovlu xalçanın bir hissəsi. (Quba)
28. “Səniə” süjetli xovlu xalça, XIX əsr. (Təbriz, cənubi Azərbaycan)
29. “Qolu cici” xovlu xalça. XVIII əsr (Quba)
30. Namazlıq, dini xovlu xalça. XIX əsr. (Şirvan)
31. “Qarabağ” xovlu xalçanın bir hissəsi. (Qarabağ)
32. Xurcun. XIX əsr
33. “Qarabağ” xovlu pəyandazı (ayaqaltı), XIX əsr (Qarabağ)
34. Xovsuz xalça (kilim texnikası), XVIII əsr (cənubi Azərbaycan)
35. “Xila-buta” xovlu xalça, XIX əsr (Bakı)
36. “Zili” xovsuz xalça, XIX əsr (Bakı)
37. “Salmasüd” xovlu xalça, XVIII əsr (Quba)
38. Xurcun. XX əsr
39. Xovlu xalça, XIX əsr. (Şirvan)
40. “Şıxlı” xovlu xalça, XIX əsr. (Qazax)
41. Xovsuz xalça (zili texnikası), XIX əsr (Bakı)
42. Xovlu xalça, XIX əsr (Quba)
43. “Üç qardaş” xovlu süjetli xalça (Məlik-Məmməd nağılı əsasında), XVIII əsr (Qarabağ)
44. Xovsuz xalçadan pərdə (kilim texnikası) XIX əsr. (Qarabağ)
45. Xalçadan pərdə (kilim texnikası), XIX əsr
46. “Şaxnəzərli” Xovsuz xalçalının bir hissəsi (Quba)
47. “Xila-buta” xovlu xalça XVIII əsr (Bakı)
48. “Şaxnəzərli” xovlu xalça. XIX əsr (Quba)
49. “Xırda gül” xovlu xalça XIX əsr (Quba)
50. Xovlu xalça, XX əsr (Quba)
51. Xovlu xalçanın bir hissəsi. (eklekmika)
52. Çul - xovlu xalça məmulatı (zili texnikası), XIX əsr
53. Xovlu xalça (eklekmika), XX əsr
54. Xovlu xalça, XVIII əsr (İran)
55. Mafraş - xovsuz xalça məmulatı, XIX əsr
56. ”Molla-Kamallı” xovlu xalça, XIX əsr (Quba)
57. Xovlu xalça (kilim texnikası), XIX əsr (Qazax)
58. Xovlu xalça, XX əsr (Quba)
59. “Xırda gül” xovlu xalça. XIX əsr (Quba)
60. Xalçadan çanta (vərni texnikası), XIX əsr
61. “Qaratpirəbədil” xovlu xalça, XVIII əsr (Quba)
62. “Şirvan” xovlu xalçanın bir hissəsi, XVIII əsr (Şirvan)
63. “Səttar-xan” xovlu süjetli xalça, XX əsr (Qarabağ)
64. “Xilafət” xovlu xalça, XIX əsr (Bakı)
65. Xalçadan pərdə (vərni texnikası), XIX əsr (Bakı)
66. Xovlu xalça, XIX əsr (Quba)
67. Xovlu süjetli xalça, XIX əsr (Qarabağ)
68. Xovlu xalça, XIX əsr (Quba)
69. Xalçalı pərdə (kilim texnikası), XVIII əsr
70. Xurcun. (xovlu texnika), XIX əsr
71. “Xan çeşnə” xovlu xalça, XIX əsr. Quba
72. “Şaxnəzərli” xovlu xalça, XIX əsr (Quba)
73. Xurcun (xovlu texnika), XIX əsr
74. Xurcun (xovlu texnika), XIX əsr
75. Xovlu süjetli xalça, XIX əsr (Şirvan)Oxunub: 457570