Baş səhifə    » İNCƏSƏNƏT    » Azərbaycanın muzey eksponatları    » Zərgərlik işləri, daş-qaşlar   

Zərgərlik işləri, daş-qaşlar

  


Aşağıda adları sadalanan maddi mədəniyyət nümunələrini səhifənin sonundakı “Yazıya aid fotolar” bölümündən sıra nömrəsinə uyğun olaraq izləyə bilərsiniz:

1. Sırğalar. Qızıl (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından, III-VIII əsrlər)
2. "Gül qolbaq" bilərziyi. Gümüş. Filiqran. (XX əsr)
3. Sırğalar. Qızıl. Filiqran. (Bakı, XIX əsrin sonu)
4. Kəmərin bir hissəsi. Gümüş. Filiqran. (XIX əsr)
5. Muncuqlar. Oyulmuş qızıl. (Şamaxı, XIX əsrin 70-ci illəri)
6. "Badamı sırğa". Gümüş. Filiqran. (XX əsr)
7. Kəmər. Gümüş. Filiqran. XIX əsr
8. Boyunbağı. Qızıl. Ştamp (Naxçıvan, XIX əsrin sonu)
9. Sırğalar. Qızıl (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından, e.ə I əsr)
10. Sırğalar. Qızıl (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından, I-III əsrlər)
11. Sırğalar. Qızıl (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından, V-VI əsrlər)
12. Boyunbağının bir hissəsi
13. Sırğalar. Qızıl (arxeoloji qazıntı zamanı, Qax rayon, I-III əsrlər)
14. Üzük. Qızıl (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından, II-III əsrlər)
15. Boyunbağı. (aşağı əyarlı qızıl, Mingəçevir arxeoloji qazıntısından, II-III əsrlər)
16. Kəmər. Gümüş. Qaraldılmış oyma naxışlı. (XIX əsr)
17. Toqqa. Gümüş. Ştampfiliqran (XIX əsr)
18. “Boğazaltı” (boğaz üçün zinət əşyası) Qızıl. Filiqran (Bakı, XIX əsr)
19. “Boğazaltı”. (boğaz üçün zinət əşyası) Qızıl. Oyma və ştamp (metal qəlib və ya alət) (Lənkəran, XIX əsrin sonu)
20. Kəmər. Gümüş. Filiqran. (XIX əsr)
21. Kəmərin bir hissəsi
22. Düymələr. Qızıl. Ştamp (metal qəlib və ya alət) (XIX əsrin ikinci yarısı)
23. Nəlbəki. Gümüş. Filiqran. (XX əsr)
24. Muncuq. Oyulmuş qızıl (XIX əsrin sonu)
25. Saç sancağı. Qızıl və tunc (Şamaxı arxeoloji qazıntısından e.ə I əsr - e.ə I əsr)
26. Asma bəzək. Qızıl. (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından IX-X əsrlər)
27. Sırğa. Qızıl. (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından e.ə VII-V əsrlər)
28. Kulon. Qızıl və büllur (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından e.ə VII-V əsrlər)
29. Boyunbağı. Aşağı əyarlı qızıl (Mingəçevir arxeoloji qazıntısından e.ə VII-V əsrlər)
30. Başlıq (qadınların başlarına qoyduqları tacşəkilli daş-qaşlı bəzək əşyası). Qızıl və tunc (Şamaxı arxeoloji qazıntısından IV-V əsrlər)
31. Sırğa “piyalə zəng”. Qızıl və mina (Bakı, XIX əsrin sonu)
32. Sırğa. Qızıl (İsmayıllı arxeoloji qazıntısından, I-III əsrlər)
33. Baş üçün bəzək “cütquqabı”. Qızıl. Ştamp (Bakı XIX əsrin sonu)
34. Kəmər. Gümüş. Oyma (XIX əsr)
35. Kəmər. Gümüş. Filiqran (XIX əsr)
36. Toqqa. Gümüş və mina (XIX əsrin sonu)
37. Kəmər. Gümüş. Ştamp (XIX əsr)
38. “Quşpara düymə” kostyumlarda döşə taxılan bəzək əşyaları. Qızıl. Ştamp (Şəki XIX əsrin ortaları)
39. Sırğa. Mirvari və qızıl (XIX əsrin sonu)
40. Kəmər. Gümüş. Qara mina və ştampfiliqran (XIX əsr)
41. Qolbaq. Qızıl. Filiqran (Bakı XIX əsrin sonu)
42. “Qoza düymə” kostyumlarda döşə taxılan bəzək əşyaları. Qızıl. (XIX əsrin sonu)
43. “Çütgü qabağı” Başlıq. Qızıl. Filiqran. (XIX əsrin sonu)
44. Sırğa. Yarım oyulmuş qızıl (XIX əsrin sonu)
45. Qolbaq. Gümüş. Filiqran (XX əsr)
46. Üzük. Gümüş. (XX əsr)
47. “Gül-qolbaq”. Gümüş. Filiqran (çox zərif zərgərlik əşyası) (XX əsr)
48. “Toqqa”. Qızıl. Filiqran (XIX əsrin sonu)
49. Kəmər. Gümüş. Filiqran. (XIX əsrin sonu)
50. “Kəmər”. Gümüş. Filiqran (XIX əsrin ortaları)
51. Saç üçün sancaq. Qızıl (M. F. Axundovun ailəsinə aid olmuşdur. XIX əsr)
52. Sırğa. Qızıl və mirvari (Şəki, XIX əsrin sonu)
53. Kəmər. Gümüş. Qaraldılmiş oyma naxışlı (XIX əsr)
54. “Boğazaltı” boğaz üçün zinət əşyası. Qızıl. Filiqran (Bakı XIX əsrin sonu)
55. Boyunbağı “boğazaltı”. Gümüş. Filiqran (XX əsr)
56. Boyunbağının bir hissəsi
57. Toqqa. Gümüş. Filiqran. (XIX əsrin sonu)
58. Toqqa. Gümüş. Oyma və ştamp (metal qəlib və ya alət) (XIX əsr)
59. “Çütqu qabağı” Başlıq. Qızıl. Filiqran (XIX əsrin sonu)
60. Toqqa. Gümüş. Filiqran. (XX əsr)
61. Kəmər. Qızıl. Filiqran (XIX əsrin sonu)
62. Qolbaq. Qızıl. Ştamp (metal qəlib və ya alət) (XIX əsrin sonu)
63. Sırğa. Qızıl və mina (Bakı XIX əsrin sonu)
64. Toqqa. Gümüş. Filiqran (XIX əsr)
65. Kəmər. Gümüş. Oyma (XIX əsr)
66. “Boğazaltı” boğaz əşyası. Qızıl. Ştamp (metal qəlib və ya alət) (XIX əsrin sonu)
67. Kəmərin bir hissəsi. Gümüş. Filiqran (çox zərif zərgərlik əşyası) (XIX əsr)
68. Kulon. (tərs üzü) Qızıl və mina (XIX əsrin sonu)
69. Kulon. Qızıl və mina (Bakı XIX əsrin sonu)
70. Sırğa. Gümüş. Filiqran (çox zərif zərgərlik əşyası) (XX əsr)
71. Kəmər. Gümüş. Filiqran (çox zərif zərgərlik əşyası) (XIX əsrin sonu)
72. Toqqa. Gümüş. Ştamp-filiqran (XIX əsr)
73. Toqqa. Gümüş. Filiqran (XIX əsrin sonu)
74. Toqqa. Gümüş. Ştamp-filiqran (XIX əsr)
75. Kəmər. Gümüş. Filiqran (XIX əsr)
76. Dörddüymə sırğaları. Qızıl. Filiqran (XX əsrin sonu)Oxunub: 73522