Baş səhifə    » İNCƏSƏNƏT    » Azərbaycanın muzey eksponatları    » Tikmələr   

Tikmələr

  


Aşağıda adları sadalanan maddi mədəniyyət nümunələrini səhifənin sonundakı “Yazıya aid fotolar” bölümündən sıra nömrəsinə uyğun olaraq izləyə bilərsiniz:

1. Böyük balış üzü. XIX əsr
2. Böyük balış üzü. XIX əsr
3. Balış. Bəzəkli tikmə. XIX əsr
4. Balış üzü. Qurama. XIX əsr
5. Kiçik yastıq üzü. XIX əsr
6. Balış üzü (böyük balış üçün üzlük) XIX əsr
7. İnteryer (binanın içərisi, daxili bina) üçün tikmə. XIX əsr
8. Ayna üçün pərdə. XIX əsr
9. Ayna üçün pərdə. XIX əsr
10. Ayna üçün pərdə. XIX əsr
11. Ayna üçün pərdə. XIX əsr
12. Ayna üçün pərdə. XIX əsr
13. Ayna üçün pərdə. XIX əsr
14. Tac üçün qab. XIX əsr
15. Saat üçün qab. Bəzəkli tikmə ilə. XIX əsr
16. Qablar. Qızılı və bəzəkli tikmə ilə. XIX əsr
17. Pul üçün qab (Pul kisəsi). Bəzəkli tikmə ilə. XIX əsr
18. Pərdə. Bəzəkli tikmə ilə. XIX əsr
19. Bəzəkli tikmənin bir hissəsi, XIX əsr
20. Pərdə hissəsi. XIX əsr
21. Avarlı qab. XIX əsr
22. Qobur (tapança qabı). Qızılı tikmələrlə. XIX əsr.
23. Pərdənin bir hissəsi. XIX əsr
24. Süfrə. XIX əsr
25. Süfrə. XIX əsr
26. Süfrə. XIX əsr
27. Rübənd. (qadınlar üçün) XIX əsr
28. Bəzəkli tikmə. XIX əsr
29. Xurcun. XIX əsr
30. Pərdə. Bəzəkli tikmə ilə. XIX əsr
31. Pərdənin bir hissəsi. XIX əsr
32. Tikmənin bir hissəsi. XIX əsr
33. Tikmə. Qızılı tikmə ilə. XIX əsr
34. Qızılı bəzəkli tikmənin bir hissəsi. XIX əsr
35. Pərdə. Bəzəkli tikmə ilə. XIX əsr
36. Tikmənin bir hissəsi. XIX əsr
37. Mütəkkə üçün üzlük. XIX əsr
38. Mütəkkə üçün üzlüyün bir hissəsi. XIX əsr
39. Mütəkkə üzü. XIX əsr
40. Kasıblar üçün bəzək əşyası. XIX əsr
41. Bəzəkli tikmə. XIX əsr
42. Mütəkkə üçün üzlüyün bir hissəsi. XIX əsr
43. Kasıblar üçün bəzək əşyası. XIX əsr
44. Pərdə. Bəzəkli tikmə. XIX əsr
45. Xurcun. XIX əsr
46. Kasıblar üçün bəzək əşyası. XIX əsr
47. Tikmənin bir hissəsi. XIX əsr
48. Mütəkkə üzü. XIX əsr
49. Qurama. XIX əsr
50. Cananamaz (namaz qılmaq üçün kiçik xalça). XIX əsr
51. Qurama (hamam üçün kiçik xalça). XIX əsr
52. Kiçik xalça. Qızılı tikmələr ilə. XIX əsr
53. Çul. XIX əsr
54. Çul. XIX əsr
55. Çul. XIX əsr
56. Çulun bir hissəsi. XIX əsr
57. Çulun bir hissəsi. XIX əsr
58. Çulun bir hissəsi. XIX əsr
59. Çul. XIX əsr
60. Çulun bir hissəsi. XIX əsr
61. Çul. XIX əsr
62. Bəzəkli tikmə. XIX əsr
63. Dəvə üçün bəzək. Bəzəkli tikmə ilə. XIX əsr
64. Tənbəki kisəsi. XIX əsr
65. Araxçın. (baş geyimi) XIX əsr
66. Yelpik. XIX əsrOxunub: 398630