Baş səhifə    » İNCƏSƏNƏT    » Azərbaycanın muzey eksponatları    » Şərq silahları   

Şərq silahları

  


Aşağıda adları sadalanan maddi mədəniyyət nümunələrini səhifənin sonundakı “Yazıya aid fotolar” bölümündən sıra nömrəsinə uyğun olaraq izləyə bilərsiniz:

1. Tunc xəncər, e.ə XV əsr (Qafqaz)
2. Xəncər ilə qın, XIX əsr (Qafqaz)
3. Mis qılınc və toppuzun bir hissəsi, e.ə. XV əsr (Qafqaz)
4. Xəncər, XIX-XX əsrlər (Qafqaz)
5. Qının bir hissəsi, XX əsr (Qafqaz)
6. Xəncərin tutacağı, XIX əsr (Qafqaz)
7. Qının içərisində xəncəl, XIX əsr (Qafqaz)
8. Əsa, XVII əsr (İran)
9. Çaxmaqdaşlı tapança barıt ilə, XIX əsr (Qafqaz)
10. Tapançanın çaxmaqdaşlı kilidi, XVIII əsr (Qafqaz)
11. Orta əsr qılıncının nümunəsi, XIX əsr (İran)
12. Orta əsr qılınc nümunəsinin bir hissəsi, XIX əsr (İran)
13. Çaxmaqdaş tüfəngin bir hissəsi, patrontaş (patron qabı), barıtqabı, XIX əsr (Qafqaz)
14. Qılınc, XVIII əsr (Hindistan)
15. Çaxmaqdaşlı tüfəngin qundağı, XVIII əsr (Qafqaz)
16. Qının bir hissəsi, XIX əsrin sonu –XX əsrin əvvəli, (Qafqaz)
17. Xəncərin tutacağı, (XIX-XX əsr) (Qafqaz)
18. Xəncər, XIX əsr (Qafqaz)
19. Çaxmaqdaşlı tapança barıt ilə, XVIII əsrin sonu (Qafqaz)
20. Çaxmaqdaşlı tapança barıt ilə, XVIII əsr (Qafqaz)
21. Xəncər, XIX-XX əsr (Qafqaz)
22. Sinə üçün cib potronları ilə çaxmaqdaşlı tapança, XVIII-XIX əsrlər (Qafqaz)
23. Yağlı çaxmaqdaşlı tapança, XIX əsrin birinci yarısı (Qafqaz)
24. Nacaq, XVIII əsr (İran)
25. Çaxmaqdaşlı tapançanın tutacağı, XIX əsr (Qafqaz)
26. Qının bir hissəsi, XX əsr (Qafqaz)
27. Qılıncın tutacağı, XX əsr (Qafqaz)
28. Xəncər, XIX əsr (Qafqaz)
29. Tüfəngin çaxmaqdaşlı kilidi, XIX əsr (Qafqaz)
30. Yatağanın (əyri qılınc) bir hissəsi, XVIII əsr (Türkiyə)
31. Çaxmaqdaşlı tapançanın qundağı, XVIII əsr (Qafqaz)
32. Sinə üçün cib potronları ilə çaxmaqdaşlı tapança, XIX əsr (Qafqaz)
33. Yağlı, çaxmaqdaşlı tapançanın bir hissəsi, XVIII əsr (Qafqaz)
34. Çaxmaqdaşlı tapança, XVIII əsr (Qafqaz)
35. Xəncər qın ilə, XIX əsr (Qafqaz)
36. Xəncər (kukrı), XVIII əsr (Nepal)
37. Qınının bir hissəsi, XIX əsr. (Qafqaz)
38. Bıçaqlar, XVIII əsr (Orta Asiya)
39. Çaxmaqdaşlı tapança barıt ilə, XVIII əsr (Qafqaz)
40. Barıt ilə çaxmaqdaşlı tapançanın bir hissəsi, XIX əsrin əvvəli (Qafqaz)
41. Pistonlu tüfəngin bir hissəsi, XIX əsr (Qafqaz)
42. Xəncər, XIX əsr (Qafqaz)
43. Xəncəlin tutacağı, XIX əsr (Buxara)
44. Dəbilqə, qolçaq, əsa, XVIII əsr (İran)
45. Xəncər, XIX-XX əsrlər (Qafqaz)
46. Qının bir hissəsi, XIX əsr (Qafqaz)
47. Qılıncın tutacağı, XIX əsr (Qafqaz)
48. Dəbilqələr və topuzlar, XVIII əsr (İran)
49. Qılınc, XIX əsr (Qafqaz)
50. Tamançanın çaxmaqdaşlı kilidi, XIX əsr (Qafqaz)
51. Xəncər, XVII-XVIII əsrlər. (İran)
52. Xəncərin tutacağının bir hissəsi, XVII əsr (İran)
53. Barıtqabı, XIX əsrin I yarısı (Qafqaz)
54. Çaxmaqdaşlı tapança barıt ilə, XIX əsr (Qafqaz)
55. Çaxmaqdaşlı tapança və barıtqabının qundağı, XIX əsr (Qafqaz)
56. Çaxmaqdaşlı tapançanın bir pissəsi, XIX əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəli (Türkiyə)
57. Qılınc tiyəsinin bir hissəsi, XVIII əsr (İran)
58. Qının bir hissəsi, XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəli (Qafqaz)
59. Xəncər, XIX əsr (Qafqaz)
60. İki tərəfli nacaq, XVII əsrin əvvəli - XVI əsrin sonu (İran)
61. Çaxmaqdaşlı tüfəngin bir hissəsi, XVIII əsrin sonu. (Türkiyə)
62. Qılınc ilə qın, XVII-XVIII əsrlər (İran)
63. Xəncəlin tutacağı, XIX-XX əsrlər (Qafqaz)
64. Xəncərin bir hissəsi, XVIII əsr (Orta Asiya)
65. Xəncər, XIX əsr (Qafqaz)
66. Qalxanın bir hissəsi, XVIII əsr (İran)
67. Qolçağın bir hissəsi, XVIII əsr (İran)
68. Çaxmaqdaşlı tapançanın bir hissəsi, XIX əsrin əvvəli (Qafqaz)
69. Qolçağın bir hissəsi, XVIII əsr (İran)
70. Qalxanın bir hissəsi, XVIII əsr (İran)
71. Dəbilqə və qolçaq, XVIII əsr (İran)
72. Nacaq, XVII-XVIII əsrlər (İran)
73. Qılınc və yatağanın (əyri qılınc) bir hissəsi, XVIII əsr (Türkiyə)
74. Qının bir hissəsi, XIX əsr (Buxara)
75. Qınının bir hissəsi, XIX əsr (Qafqaz)
76. Balta, XVIII-XIX əsrlər (Qafqaz)
77. Qılıncın tutacağı, XIX əsr (Qafqaz)
78. Qılınc, XVIII əsr (Türkiyə)
79. Qınının bir hissəsi, XIX əsr (Qafqaz)
80. Xəncəl, XIX əsr (Qafqaz)Oxunub: 391293