Baş səhifə    » TARİX    » Azərbaycan xanlıqları    » İrəvan xanlığı   

İrəvan xanlığı

  

1747-ci ildə yaranıb. Ağrıdağ düzənliyini, Göyçə gölünün cənub və şərq sahillərini, Araz çayının qərbini əhatə edirdi. İrəvan xanlığı Qarabağ, Gəncə, Maku, Naxçıvan xanlıqları, Qazax sultanlığı, Osmanlı imperiyası və Kartli-Kaxetiya çarlığı ilə həmsərhəd olub. İnzibati baxımdan 15 mahala bölünürdü: Qırxbulaq, Zəngibasar, Qarnibasar, Vedibasar, Şərur, Seyidli-Ağsaqqallı, Gərni, Abaran, Dərəçiçək, Göyçə, Sürməli, Dərəkənd-Parçenis, Saatlı, Talın və Sərdarabad. İrəvan xanlığı 1827-ci ildə Rusiya tərəfindən işğal olunub.

Hakimiyyətdə olan xanlar:
1747-1752 Mir Mehdi xan Əfşar
1752-1755 Xəlil xan Özbək
1755-1759 Həsənəli xan Qacar
1759-1783 Hüseynəli xan Qacar
1783-1784 Qulaməli xan Qacar
1784-1805 Məhəmməd xan Qacar
1796-1797 Əliqulu xan Qacar
1797 iyun-sentyabr Həsən xan Bayat
1805- 1806 Mehdiqulu xan Qacar
1806-1827 Hüseynqulu xan Qacar

Oxunub: 606085