Baş səhifə    » TARİX    » Azərbaycan xanlıqları    » Naxçıvan xanlığı   

Naxçıvan xanlığı

  

1747-ci ildə yaranıb. Zəngəzur sıra dağlarından Araz çayına kimi olan əraziləri əhatə edirdi. Mərkəzi Naxçıvan şəhəri olan bu xanlıq Qarabağ, Qaradağ, Xoy, Maku və İrəvan xanlıqları ilə həmsərhəd olub. Naxçıvan, Əlinəçay, Mavazıxatın, Dərəyələyaz, Xok və s. mahallara bölünürdü. Xanlığın ərazisi Türkmənçay müqaviləsinə (1828) əsasən Rusiya tərəfindən işğala məruz qalıb.

Hakimiyyətdə olan xanlar:
1747-1764 Heydərqulu xan Kəngərli
1764-? Hacı xan
? -1770 Rəhim xan
1770-1773 Əliqulu xan
1773-1781 Vəliqulu xan
1781-1783-1787 Abbasqulu xan
1783-1785-1787 Cəfərqulu xan
1785-1787 Şükürəli xan
1787-1820 Kəlbəli xan
1820 (bir neçə ay) Nəzərəli xan
1820-1827 Kərim xan
1822-1823 Hüseyn Mirzə
Oxunub: 80433