Baş səhifə    » TARİX    » Azərbaycan xanlıqları    » Quba xanlığı   

Quba xanlığı

  

1724-cü ildə Quba əyaləti Rusiyanın tərkibinə daxil edilmiş və Hüseynəli xan onun hakimi təyin olunmuşdu. Hüseynəli xan əsrin ortalarında Quba əyalətini müstəqil xanlıq elan etmişdi. Xanlıq şərqdə Xəzər dənizi, şimalda Dərbənd xanlığı və Tabasaran əraziləri, qərbdə Şəki xanlığı, cənubi-qərbdə Şamaxı, cənubda Bakı xanlığı ilə həmsərhəd idi. Tərkibində Quba, Rustov, Buduq, Xınalıq, Bərmək və s. mahallar vardı. Qubalı Fətəli xanın dövründə bu xanlıq bütün Azərbaycanı birləşdirməyə böyük səy göstərmişdi. Dərbənddən Salyana qədər ərazilər onun nüfuz dairəsində idi. Xanlığın mərkəzi əvvəl Xudat, sonra isə Quba oldu. 1806-cı ildə Rusiya tərəfindən işğal olunmuş və onun əyalətinə çevrilmişdi.

Hakimiyyətdə olan xanlar:
1722-1758 Hüseynəli xan
1758-1789 Fətəli xan
1789-1791 Əhməd xan
1791-1810 Şeyxəli xan

Oxunub: 68024