Baş səhifə    » TARİX    » Azərbaycan xanlıqları    » Şamaxı xanlığı   

Şamaxı xanlığı

  

1747-ci idə Məhəmmədsəid xan Köhnə Şamaxıda, 1748-ci ildə isə Hacı Məhəmmədəli xan tərəfdarları ilə Yeni Şamaxıda (Ağsu) xanlıq yaratmışdılar. Onlar arasında uzun sürən mübarizə 1763-cü ildə Məhəmmədsəid xanın Yeni Şamaxını ələ keçirməklə nətijələndi. Şamaxı xanlığı şimaldan Quba xanlığı, cənubdan Qarabağ, Cavad və Salyan xanlıqları, şərqdə Bakı xanlığı və Xəzər dənizi, qərbdə isə Şəki xanlığı ilə həmsərhəd idi. Paytaxtı əvvəl Ağsu (Yeni Şamaxı), sonra isə Şamaxı şəhəri olub. 1768-ci ildən 1789-cu ilə kimi Quba xanlığının tərkibində olan Şamaxı xanlığı üçün 1789-1792-cu illər hakimiyyət uğrunda mübarizə dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu xanlıq 1805-ci ildə Rusiyaya ilhaq edilmiş və 1820-ci ildə çar fərmanına əsasən ləğv edilmişdir.

Hakimiyyətdə olan xanlar:
1747-1763 Hacı Məhəmmədəli xan
1748-1768 Məhəmmədsəid xan, Ağası xan
1792-1820 Mustafa xan

Oxunub: 245970