Baş səhifə    » TARİX    » Azərbaycan xanlıqları    » Urmiya xanlığı   

Urmiya xanlığı

  

1747-ci ildə yaranıb. Xanlıq şimalda Xoy xanlığı, şərqdə Urmiya gölü və Marağa xanlığı, cənubda və qərbdə Osmanlı imperiyası ilə həmsərhəd olub. İnzibati quruluşuna görə Mərgəvər, Tərkəvər, Bərdəsur, Bəradost, Sumay, Ənzəl, Dəşt, Uşnu, Sulduz, Döl, Nazlı, Bəykişili, Rözə və Urmiya mahallarına bölünürdü. Əsası Əfşar tayfa başçısı Fətəli xan Əfşar tərəfindən qoyulub. Fətəli xan Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək siyasətindən çıxış edərək, xeyli ərazini öz xanlığına birləşdirə bilmişdi. 1797-ci ildə Qacar şahı Fətəli şahın tabeliyinə düşüb və fəaliyyətinə son qoyulub.

Hakimiyyətdə olan xanlar:
1747-1763 Fətəli xan Əfşar

Oxunub: 443760